BIP NFZ

Informacja ze spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń NRPiP w dniu 10 i 11 marca 2009 roku

                                                                                           Warszawa, 10 – 11 marca 2009r.

 

Informacja ze spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń NRPiP

w dniu 10 i 11 marca 2009 roku

 

 

W odpowiedzi na pisma kierowane do Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych, działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informujemy.

 

W dniach 10 i 11 marca 2009 roku odbyło się 2-dniowe posiedzenie Komisji w celu podsumowania dotychczasowych prac i określenia dalszych kierunków działań.

W dniu 10 marca 2009 roku w spotkaniu uczestniczył Pan Tomasz Pęcherz – radca prawny z Kancelarii Adwokackiej „Piotrowska&Wspólnicy oraz Pani Ewa Obrzut – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

W dniu 11 marca 2009 roku w posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Marian Nadziejko – Przewodniczący Komisji ds. opieki długoterminowej NRPiP.

Komisja ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych nadal podtrzymuje wcześniej konsultowane ze środowiskiem stanowisko, dotyczące zabezpieczenia opieki zdrowotnej              nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej, przedstawiane w notatce ze spotkań               w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 17 lutego 2009 roku jak również                     w stanowisku Komisji ds. kontraktowania świadczeń, podjętym w dniu 20 stycznia                    2009 roku.

 

Stanowisko z dnia 21 stycznia 2009 roku Komisji ds. kontraktowania świadczeń zostało przekazane przedstawicielowi Narodowego Funduszu Zdrowia, który zobowiązał się                   do odpowiedzi w kwestiach, będących przedmiotem postulatów Komisji. Do chwili obecnej brak jest odpowiedzi z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uważamy, że:

  1. gabinet zabiegowy nadal powinien pozostać w gestii lekarza rodzinnego i być dostępny od godziny 8.00 do 18.00 dla pacjentów chodzących.,
  2. w gabinecie zabiegowym powinna być zatrudniona pielęgniarka ambulatoryjna (zwana pielęgniarką praktyki),
  3. za pobieranie i transport materiału w domu powinien być odpowiedzialny świadczeniodawca zlecający,
  4. finansowanie świadczeń pielęgniarskich w POZ winno odbywać się wg. stawki kapitacyjnej +progi wiekowe+dodatkowo 3-4 procedury (wycenione kwotowo),
  5. finansowanie świadczeń metodą zadaniową wg. katalogu świadczeń pielęgniarskich       w POZ powinno zostać połączone z pielęgniarską opieką długoterminową i rozliczane wg. metody zadaniowej.

 

W ocenie przedstawicieli (członków) Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych             i Komisji ds. opieki długoterminowej prezentowane stanowisko wyznaczałoby kierunek uporządkowania systemu podstawowej opieki zdrowotnej i zabezpieczyłoby świadczenia zdrowotne (pielęgniarskie) dla pacjentów.

 

W związku z nadal toczącymi się i trudnymi rozmowami w Centrali Narodowego Funduszu  Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia, dotyczącymi zasad kontraktowania świadczeń od lipca                2009 roku, zwracamy się do Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, aby podczas Zjazdów Okręgowych zostały podejmowane stosowne apele i stanowiska porządkujące system opieki w poz, przywracające pielęgniarce i położnej podstawowej opieki zdrowotnej należną rangą w systemie.

 

                                                                                                       (-) Emila Kin

                                                                                                        Przewodnicząca Komisji

 

                                                                                                        członkowie:

                                                                                                        (-) Bożena Gościewska

                                                                                                        (-) Beata Żółkiewska

                                                                                                        (-) Maria Matusiak

                                                                                                         (-) Tadeusz Wadas