BIP NFZ

Pismo

Odpowiedź Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Grabowskiego na pismo

NRPiP/XVII/195/08 dotyczące uwzględniania kosztów pracy pielęgniarki/położnej w wycenie Jednorodnych Grup Pacjentów.

NFZ 23.02.2009.pdf