BIP NFZ

Protokół

W spotkaniu uczestniczyli:

1. Beata Cholewka, Jolanta Skolimowska – Departament Pielęgniarek i Położnych MZ
2. Grażyna Kruk- Kupiec – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa
3. Barbara Kot-Doniec, Małgorzata Olszewska – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
4. Elżbieta Buczkowska – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
5. Jolanta Czerniak, Mirosława Młynarczuk, Alicja Szewczyk – z Zarządu PFED

Poruszono następujące kwestie:

1.      W sprawie kształcenia podyplomowego:

-  propozycja utworzenia programów ramowych kursu specjalistycznego 1. Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą. 2. Opieka nad osobami stosującymi terapię za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI). PFED  prześle pismo w tej sprawie do Departamentu PiP oraz do CKPPiP.

- zmodyfikowanie istniejącego programu ramowego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. Analiza programu zostanie przeprowadzona wśród uczestników specjalizacji po egzaminie państwowym, który ma odbyć się na wiosnę 2009r w formie ankiety, a organizatorzy specjalizacji z Lublina i Warszawy przedstawią swoje uwagi i spostrzeżenia oraz prześlą na piśmie do CKPPiP.

- propozycja ze strony CKPPiP o przedstawienie działalności edukacyjnej i strategii działań stowarzyszenia PFED na warsztatach organizowanych przez CKPPiP  dla organizatorów kształcenia podyplomowego w dniach 30-31.03.2009r. w formie 15 minutowej prezentacji.

- organizowanie przez PFED  kursów dokształcających przy współpracy Departamentu PiP, Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa, Okręgowych Izb PiP. Informacje o kursach, ofertę PFED prześle do umieszczenia na stronie internetowej Departamentu PiP, NRPiP, Okręgowych Izb PiP

2.      W sprawie utworzenia stanowiska dla pielęgniarki do spraw edukacji w cukrzycy:

- propozycja przesłania przez PFED pisma do Departamentu PiP MZ w tej sprawie z możliwością pilotażu przez Departament PiP do Narodowego Funduszu Zdrowia jako usługi edukacyjnej płatnej ( np. szkolenie w zakresie terapii pompami insulinowym refundowanymi przez NFZ, prowadzenia samokontroli w cukrzycy, nowoczesnych metod leczenia i kontroli wyrównania cukrzycy, itp.)

- przesłanie opracowanych propozycji stanowisk pracy pielęgniarki diabetologicznej przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa i PFED do Departamentu PiP MZ oraz NRPiP, Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych do umieszczenia na stronach internetowych w/w instytucji w celu zebrania informacji zwrotnej od środowiska pielęgniarskiego.

- powołanie doradców w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego (spośród pielęgniarek, które aktywnie uczestniczą w szkoleniu podyplomowym ) w Ośrodkach Diabetologicznych przy współpracy z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Pielęgniarstwa i Konsultantami Wojewódzkimi w Dziedzinie Pielęgniarstwa – pilotaż i praca jako wolontariat.

3.      W sprawie promocji pielęgniarstwa diabetologicznego:

- wspólnie podjęto decyzje o ogłoszeniu roku 2010 – ROKIEM PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO – projekt dotyczący promocji zostanie przedstawiony na konferencji PFED w grudniu 2009r.

Protokół przygotowała: Alicja Szewczyk - Przewodnicząca PFED

Warszawa 21.02.2009r.