BIP NFZ

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale 2017 r.

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje badanie pn. „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale 2017 r.”

Celem niniejszego badania jest rozpoznanie planów zatrudnieniowych pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego, w kontekście zatrudnienia oraz redukcji personelu w IV kwartale 2017 roku. Uzyskane od Państwa informacje będą traktowane jako poufne i prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.

Prosimy o udzielanie szczerych i prawdziwych odpowiedzi, ponieważ tylko takie mogą pomóc w realizacji celu badania.

Jeśli wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w ankiecie kliknij tutaj->

Z poważaniem

Paweł Wojtaszyk

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy