BIP NFZ

Pismo NRPiP

Pismo NRPiP z dnia 10 lutego 2015 r. kierowane do Tadeusza Jędrzejczyka Prezesa NFZ w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej oraz pismo Leszka Szalaka Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

Pobierz pismo NRPiP (1)

Pobierz pismo NRPiP (2)

Pobierz pismo NFZ