BIP NFZ

Studia pomostowe

 

 

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych


Beneficjent systemowy: Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych

Wykonawcy Projektu : Uczelnie wybrane w ramach postępowania przetargowego na realizację studiów

pomostowych w ramach Projektu

Cel ogólny Projektu:

 • uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa,

 • zwiększenie motywacji uczestników projektu do rozwoju kariery zawodowej i dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych, np. dwuletnich studiów magisterskich,

 • podniesienie poziomu samooceny na gruncie zawodowym oraz społecznym.

Do udziału w Projekcie uprawnione są pielęgniarki i położne:

 • posiadające świadectwo dojrzałości,

 • będące absolwentami: pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych i trzyletnich medycznych szkół zawodowych,

 • posiadające prawo wykonywania zawodu,

 • zatrudnione w zawodzie pielęgniarki/położnej,

 • zakwalifikowane do Projektu po rekrutacji zgodnie z kryteriami wybranej Uczelni.

Realizacja Projektu:

 • uruchomiono studia pomostowe i dokonano pierwszego naboru w październiku 2008 r. przez 32 uczelnie wybrane w postępowaniu przetargowym na realizację studiów pomostowych w ramach Projektu, studia rozpoczęło 2935 pielęgniarek i położnych,

 • dokonano kolejnego naboru w lutym/marcu 2009 r. przez 9 uczelni wybranych w ramach postępowania przetargowego, studia rozpoczęło 365 pielęgniarek i położnych,

 • w październiku 2009 r. odbył się kolejny nabór na studia na rok akademicki 2009/2010, Projekt realizowany jest przez 45 uczelni które przyjęły 5152 pielęgniarki i położne,

 • w 2009 r. studia pomostowe ukończyli pierwsi absolwenci ścieżek dwusemestralnych (ok. 600 osób)

 • w 2010 r. planuje się objąć kształceniem 6728 osób ( nabór luty i październik 2010 r.)

 • czas trwania studiów wynosi od dwóch do pięciu semestrów*, w zależności od wykształcenia zawodowego pielęgniarki/położnej,

 • podmiotami odpowiedzialnymi za rekrutację, termin naboru, wymagane dokumenty są uczelnie prowadzące studia pomostowe, wybrane w ramach postępowania przetargowego,

 • warunki uczestnictwa w Projekcie określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a uczestnikiem Projektu (pielęgniarką/położną),

 • dofinansowanie kształcenia ze środków EFS jest zapewnione przez cały okres studiów pomostowych,

 • ostatni nabór będzie przeprowadzony w roku akademickim 2012/2013,

 • zakończenie Projektu nastąpi w 2015 roku.

 • kwota przeznaczona na realizację Projektu wynosi około 180 mln złotych.

Rezultat Projektu:

 • dofinansowaniem studiów pomostowych w latach 2008-2015 ma zostać objętych 24 tysiące pielęgniarek i Położnych.

Informacje na temat projektu:

 • www.mz.gov.pl w zakładce „Pielęgniarki i położne” – Projekt systemowy,

 • Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa tel. 22 635 58 40, fax. 22 831 21 77.

WAŻNE!

 • dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia pielęgniarek i położnych są ważne na terenie Polski, a ukończenie studiów pomostowych nie jest obowiązkowe,

 • data graniczna kształcenia na studiach pomostowych 2010/2011 została zniesiona.


* Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19.11.2009 r. skrócono kształcenie pomostowe do 1150 godzin (dwa semestry) kształcenia zawodowego dla absolwentów liceów medycznych (ścieżka A i B). Aktualnie prowadzona jest nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej. Czas wejścia w życie ww. rozporządzenia zależny jest od przebiegu procesu legislacyjnego.

 

 

 

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce

Nazwa i adres izby
 
Telefon
Przewodnicząca
Obszar działania (powiaty)
 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Al. Ujazdowskie 22,

00-478 Warszawa, Polska.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.izbapiel.org.pl

0-22

628-34-93

628-58-61

628-95-56

 

Elżbieta Buczkowska

Prezes

NRPiP

obszar całego kraju

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Okopowa 3, pok. 114

21-500 Biała Podlaska,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-83

t/f  343-60-83

     342-86-28

 

 

Anna Kaliszuk

 

bialski, parczewski, radzyński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19

15-097 Białystok

oipipbialystok@pf.pl

0-85

t.   747-00-16

f.   744-11-09

 

 

Ewa Taranta

białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski

Beskidzka Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Krasińskiego 28

43-300 Bielsko Biała

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-33

t/f  82-281-11

t.    811-89-58

 

 

Małgorzata Szwed

 

bialski, cieszyński, oświęcimski, żywiecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bohaterów  Westerplatte 4a

85-827 Bydgoszcz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-52

t/f  372-79-04

t.   372-68-78

 

Walde Maria Iwanowska

 

bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Obłońska 20

22-100 Chełm

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-82

t/f  565-43-73

      564-02-21

Beata Zółkiewska

chełmski, krasnostawski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Płocka 32

06-400 Ciechanów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-23

t/f. 672-24-17

t.    673-11-61

 

 

Bożena Ostrowska

 

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kopernika 38

42-200 Częstochowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.czestochowa.prv.pl

0-34

t.   324-51-12

     361-30-18

 

 

Donata Adrjanowicz

częstochowski, kłobudzki, lubliniecki, myszkowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Morcinka 10 B

82-300 Elbląg

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-55

t.   233-98-79

f.   235-53-93

 

Marian Nadziejko

 

braniewski, elbląski,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Wyczółkowskiego 17A

80-147 Gdańsk,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip-gd.home.pl

 

0-58

t.  320-06-80

f.  322-33-12

 

Danuta Adamczyk-Wiśniewska

 

chojnicki, gdański (Pruszcz Gdański), kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, w tym miasta: Gdynia, Sopot, Gdańsk

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Obrońców Pokoju 60/1 i 2

66-400 Gorzów. WIELKOPOLSKI

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-95

T/f 729-67-83

t    729-67-84

 

 

Maria Teresa Żiółkowska

 

gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdeński, sulęciński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Mickiewicza 30 III p.

58-500 Jelenia Góra

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-75

t/f  75-356-68

     75-356-69

 

Krystyna Demkowicz

 

bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Korczaka 4a

62-800 Kalisz,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-62

t.   757-04-31

 

 

Małgorzata Kowańska

 

jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzesowski, pleszewski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Francuska 16

40-027 Katowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.izbapiel.katowice.pl

 

0-32

t. 209-04-15,16,17

    256-39-22

f.  209-19-26

 

Maria Brzezińska

 

będziński, gliwicki, katowicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, tyski, wodzisławski, zawierciański

oraz miasta

Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice, Świętochowice, Tychy, Zabrze, Żory

Świętokrzyska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Młoda 28

25-619 Kielce

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-41

34-622-84

34-622-83

 

Halina Luzeńczyk

 

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pieńczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szpitalna 45

62-504 Konin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-63

t.   244-44-50

     244-31-00
w. 266, 256, 263

Anna Gogulska

 

koniński, kolski, słupecki, turecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Zwycięstwa 190

75-611 Koszalin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip-koszalin.org

0-94

t  342-59-93

   347-15-78

f. 348-90-97

Małgorzata Wypych

 

białogrodzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczeciniecki, świdwiński

Małopolska Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Dunajewskiego 6

31-133 Kraków,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.moipip.org.pl

0-12

t.    422-65-07

f.   422-88-54

 

Tadeusz Wadas

 

chrzanowski, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bieszczadzka 5

38-400 Krosno,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-13

t/f   43-69-460

Dagmara Sabik

 

bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, sanocki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Niepodległości 47

64-100 Leszno,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipipleszno.pl

0-65

t.        529-65-15

f.        529-49-70

 

Teodor Murawa

 

gostyński, leszczyński, kościański, rawicki, wolsztyński

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Montażowa 16

20-214 Lublin,

www.oipip.lublin.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-81

t.         746-28-23

       745-14-22

f. 746-58-56

 

Wiesława Sidorowska-Floriańczyk

 

janowski, krasnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-86

t/f.   216-47-13

Anna Karwowska

grajewski, koleński, łomżyński, wysoko-mazowiecki, zambrowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Piotrkowska 17

90-406 Łódź,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipp.lodz.pl

0-42

t.   633-32-13

     633-69-63

     633-71-06

     633-23-94

t/f  633-68-74

Anna Tasak

 

bełchatowski, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, zgierski

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kilińskiego 68

33-300 Nowy Sącz,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-18

t/f  443-78-83

Halina Zarotyńska

nowosądecki (ziemski), nowosądecki (grodzki), gorlicki

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Krasickiego 6

10-685 Olsztyn,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.olsztyn.pl

0-89

t.   541-22-67

     641-10-08

     543-19-50

 

Iwona Kacprzak

bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecko-gołdapski, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Świerkowa 24

45-407 Opole,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-77

t/f  456-94-67

t.   455-09-57

t.        456-93-35

Krystyna Ciemniak

 

brzeski, glubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

07-410 Ostrołęka,

skr. pocztowa 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-29

t/f  760-44-36

 

Alicja Palczewska

 

makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Motylewska 9

64-920 Piła,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.oipip.kadan.pl/

0-67

t/f  351-94-24

t.   351-94-25

Tomasz Baran

 

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki, wągrowiecki, złotowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Pl. Dąbrowskiego 1

09-400 Płock,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.plocknet.pl

0-24

t/f  264-48-33

 

 

Mariola Głowacka

 

gostyniński, płocki, sierpecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Grunwaldzka 65

60-311 Poznań,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip-poznan.pl

0-61

t.   862-09-50

f 862-09-51

Eleonora Kamińska

gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotuski, średzki (Środa Wielkopolska), śremski, wrzesiński

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Krakowska110

37-200 Przeworsk,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-16

t.   648-81-00

 

 

 

Jan Kopczyk

 

jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Paderewskiego 19

26-600 Radom,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.orpip.radom.pl

0-48

t.   366-94-79

t/f. 360-69-60

 

 

 

Małgorzata Makulska

 

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, radomski grodzki, radomski ziemski, szydłowiecki, zwoleński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Poniatowskiego 6

35-026 Rzeszów,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.rz.pl

0-17

t.   85-383-60

 

 

 

Teresa Kuziara

 

dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niziński, ropczycko-sędziszewski, rzeszowski, stalowo-wolski, strzeżowski, tarnobrzeski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Młynarska 17

08-110 Siedlce,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-25

t.   63-284-35

f.   63-254-10

 

Halina Głuchowska

łukowski, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. 3-go Maja 7

98-200 Sieradz,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-43

t/f  827-90-59

f.   827-5-855

 

 

Anna Kulesza

 

laski, poddębicki, sieradzki, wieruszowski, zduńsko-wolski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Poniatowskiego 4

76-200 Słupsk,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-59

t/f   842-78-63

Irena Pawlak

 

bytowski, człuchowski, lęborski, słupski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Noniewicza 93b-60

16-400 Suwałki, skr.poczt. 25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-87

t.   566-22-48

Walentyna Ułanowicz

 

augustowski, sejneński, suwalski

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bogusława 30

70-242 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sipip.neostrada.pl

0-91

t.   432-98-61

f.   432-98-68

 

Ewa Świętochowska

 

choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargradzki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Konarskiego 4

33-100 Tarnów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-14

t/f 629-95-61

    629-95-53

 

 

Bożena Grodny-Wilk

bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szosa Chełmińska 254/258

87-100 Toruń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-56

t.   621-00-22

 

 

Bogumiła Bałuta

 

brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Al. Chrobrego 1/10, skr. poczt. 50

58-300 Wałbrzych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-74

t/f  84-233-25

 

Barbara Szabunia 

 

dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki

Warszawska Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Nowy Świat 63

00-042 Warszawa,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.woipip.pl

0-22

t.   826-91-80

     826-97-93

     826-84-77

f.   826-78-08

Hanna Gutowska

garwoliński, grodziński, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Okrzei 64

87-800 Włocławek,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-54

t.   231-18-77

 

 

Ewa Obuchowska

 

aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

ul. Powst. Śląsk. 50

53-335 Wrocław,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.doipip.wroc.pl

0-71

tel. 364-04-44,

      364-04-35

 

t/f 373-20-56

Elżbieta Garwacka-Czachor

 

głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki (Środa Śląska), trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Piłsudskiego 33

22-400 Zamość,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-84

t.  639-07-06

f.  639-31-97

 

 

 

Joanna Walewander

biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Grottgera 23

65-415 Zielona Góra,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-68

t/f    320-73-07

f. 324-45-74

 

Weronika Rozenberger

 

krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej  1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) – pobierz tekst

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych


  1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.. Nr 174, poz.1038)  – pobierz tekst

Konsultanci wojewódzcy

 

 Lp

Dziedzina

Imię i nazwisko

/tytuł naukowy/

Adres miejsca pracy

1.

pielęgniarstwo anestezjologiczne

i intensywnej opieki

mgr Bożenna Leśniak

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Zatruć

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin

tel. (91) 813 96 92

kom. 605 601 598

2.

pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne

dr n. zdr.

Ewa Zamojska-Kościów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM

ul. Żołnierska 48

71-210 Szczecin

tel. 48 91 48 00 985

3.

pielęgniarstwo diabetologiczne

mgr Iwona Trzepiałowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej

W. Fabian Spółka Jawna

Poradnia Diabetologiczna

ul. Kadłubka 10/11

71-521 Szczecin

kom. 509 431 580

4.

pielęgniarstwo epidemiologiczne

Jolanta Tuszyńska-Stasiak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Areszt Śledczy

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

tel. (91) 480 92 65

kom. 664 194 661

5.

pielęgniarstwo ginekologiczno- położnicze

dr n. med. Dorota Ćwiek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM

ul. Żołnierska 48

71-210 Szczecin

tel. (91) 480 09 77

fax (91) 480 09 78

kom. 501 608 560

6.

pielęgniarstwo ogólne

mgr Maria Smalec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin

tel. (91) 813 90 16

kom. 607 282 789

7.

pielęgniarstwo onkologiczne

mgr Marzena Kaczmarek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

ul. Strzałowska 22

71-731 Szczecin

tel./fax (91) 425 15 64

kom. 506 136 155

8.

pielęgniarstwo pediatryczne

mgr Beata Mańka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Oddział Dziecięcy, Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin

Tel. (91) 813 92 12

tel. 503 866 703

9.

pielęgniarstwo rodzinne

mgr Maria Matusiak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kusocińskiego 16LU1

70-237 Szczecin

tel. (91) 432 98 63

10.

pielęgniarstwo opieki paliatywnej

mgr Bogumiła Aziewicz-Gabis

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„BOGUMIŁA” Bogumiła Aziewicz-Gabis

Usługi pielęgniarskie

ul. Niepodległości 44-48D

75-252 Koszalin

kom. 508 185 558

fax. (94) 340 72 98

11.

pielęgniarstwo przewlekle chorych

i niepełnosprawnych

mgr Woletta Krociak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Medyczne VIOMED Wioletta Krociak

ul. Morska 90/3

75-235 Koszalin

kom. 502 781 721

12.

pielęgniarstwo psychiatryczne

mgr Joanna Ekalt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Ogólnopsychiatryczny

ul. Mączna 4

70-780 Szczecin

Kom. 668 251 241

 

Konsultanci krajowi

Konsultanci krajowi
 

Lp.

Dziedzina

Imię i nazwisko

tytuł naukowy

Adres miejsca pracy

1.

pielęgniarstwo

dr n. biol.

Grażyna

Kruk-Kupiec

SP Wojewódzki Szpital

Chirurgii Urazowej

ul. Bytomska 62

41-940 Piekary Śląskie

tel. 32/393 42 99

fax. 32/393 41 41

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

2.

pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki

dr hab. n. med.

Danuta Dyk

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

i Intensywnej Opieki

AM im. Karola Marcinkowskiego

ul. Smoluchowskiego 11

60-179 Poznań

tel.61/655 92 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

3.

pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze

mgr

Leokadia Jędrzejewska

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek

i Położnych

ul. Powstańców Śląskich 50

53-333 Wrocław

tel. 71/373 20 56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

pielęgniarstwo onkologiczne

dr n. med.

Anna Koper

Centrum Onkologii-Szpital

im. Prof. F. Łukaszczyka

ul. dr I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

tel. 52/374 32 04

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

5.

pielęgniarstwo rodzinne

mgr

Beata Ostrzycka

ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskiem Centrum Onkologii

Al. Wojska Polskiego 37

10-228 Olsztyn

tel. 89/539 80 78

fax 89/539 80 79

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.

pielęgniarstwo przewlekle chorych
i niepełnosprawnych

dr n. med.

Elżbieta Szwałkiewicz

Centrum Pielęgnacyjne

„Niebieski Parasol”

ul. Boenigka 9

10-686 Olsztyn

tel. 89/543 14 33

fax.89/541 35 70

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.

pielęgniarstwo pediatryczne

dr n. med.

Krystyna

Piskorz-Ogórek

Wojewódzki Specjalistyczny

Szpital Dziecięcy

ul. Żołnierska 18 A

10-561 Olsztyn

tel. 89/539 34 55

fax. 89/533 77 01

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

8.

pielęgniarstwoepidemiologiczne

mgr
Beata Ochocka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. A. Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Francuska 20-24

40-027 Katowice

tel. 32/259 15 86

fax. 32/255 40 52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.

pielęgniarstwo psychiatryczne

dr n. med.
Anna Hajduk

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Samodzielna Pracownia pielęgniarstwa Klinicznego

ul. Żołnierska 48

71-210 Szczecin

tel. 91/48 00 930/931, tel., kom. 601 180 723

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.

pielęgniarstwo ratunkowe

Marek Maślanka

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

ul. Szlak 61

31-153 Kraków

tel.12/422 88 54 wew. 114

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP - Redakcja

 

REDAKCJA BIULETYNU:

    Bożena Wojcikiewicz
    Grażyna Margas
    Dorota Fenkanin • Tel.: (094) 342-59-93; 347-15-78
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 BIP

BIP - Komisje i Zespoły

 1. BIP

KOMISJE I ZESPOŁY

 • Komisja Kształcenia  i refundacji kosztów kształcenia – przewodnicząca Anna Burdziej
 • Komisja Socjalna – przewodnicząca Krystyna Szczerbińska
 • Komisja ds.przeszkolenia po 5-letniej przerwie wykonywania zawodu - Katarzyna Nowak
 • Komisja ds. położnych – przewodnicząca Justyna Laska
 • Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej  – przewodnicząca  Jolanta Zagowałko
 • Komisja ds. nadzoru nad indywidualnymi i grupowymi praktykami pielęgniarek i położnych – przewodnicząca  Renata Ataman
 • Komisja opieki długoterminowej – przewodnicząca Bogumiła Aziewicz-Gabis
 • Komisja ds uznawania kwalifikacji – przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz
 • Zespół pielęgniarek epidemiologicznych – przewodnicząca Grażyna Wiśniewska
 • Zespół redakcyjny biuletynu – przewodnicząca  Grażyna Margas
 • Zespół ds. odleżyn i leczenia ran przewlekłych – przewodnicząca  Danuta Bralewska

BIP - Obszar działania

Obszar działania OIPiP Koszalin
BIP
 
 POWIATY:
 • Białogardzki,
 • Drawski,
 • Kołobrzeski,
 • Koszaliński,
 • Sławieński,
 • Szczecinecki,
 • Świdwiński