BIP NFZ

Delegaci

DELEGACI VI KADENCJI
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOSZALINIE

    

REJON I 

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

1.       Arendarczyk Teresa

2.       Baczyńska Beata

3.       Bralewska Danuta

4.       Chojnowska Anna

5.       Falkiewicz Zyta

6.       Laska Justyna

7.       Morawska Krystyna

8.       Nowak Katarzyna

9.       Piekarski Zdzisław

10.   Traczyk Maryla

11.   Werner-Kuchta Lucyna

12.   Wiśniewska Zofia

13.   Wojewska Danuta

REJON II/III

Koszalin  Miasto/Powiat koszaliński

1.       Ataman Renata

2.       Buczkowska Halina

3.       Burdziej Anna

4.       Cebulak Barbara

5.       Herbuś Jolanta

6.       Hope Barbara

7.       Jarocka Małgorzata

8.       Jaruszewska Monika

9.       Jurecka Barbara

10.   Klemens Bożena

11.   Łęga Teresa

12.   Margas Grażyna

13.   Szczerbińska Krystyna

REJON IV

Kołobrzeg Miasto

1.       Czwarno Bogusława

2.       Dobrowolska Danuta

3.       Duwe Amelia

4.       Kiekisz Jolanta

5.       Kordys Aldona

6.       Pietrzela Danuta

7.       Świątek Agnieszka

8.       Wiadro Henryka

9.       Wojciechowska Ewa

10.   Zych Eleonora

REJON V

Kołobrzeg  Miasto/Uzdrowiska

1.       Gandecka Magdalena

2.       Kaczmarek Katarzyna

3.       Lejkowska Barbara

4.       Sienkiewicz-Jabłońska Beata

5.       Szukaj Urszula

6.       Zając Ewa

REJON VI 

Powiat kołobrzeski

1.       Juchacz Łucja

2.       Kaczor Lilianna

3.       Klepuszewska Agnieszka

4.       Marchlewska Joanna

5.       Kuligowska-Sobczak Barbara

6.       Witek Anna

REJON VII

Szpital w Szczecinku spółka z o.o.

1.       Aleszczyk Janina

2.       Klepczarek Wiesława

3.       Kuszmar Grażyna

REJON VIII

Powiat szczecinecki

1.       Bodio Magdalena

2.       Bogumił Agnieszka

3.       Ratajska Barbara

4.       Stępniewska Leokadia

REJON IX i X

Świdwin/Połczyn Zdrój

1.       Buczma Ewa

2.       Bysyngier Danuta

3.       Jawilak Dominik

4.       Zagowałko Jolanta

REJON XI i XII

Drawsko Pomorskie/Złocieniec

1.       Faltynowska Małgorzata

2.       Kopeć Maria

3.       Pachuta Urszula

4.       Pyszka Anna

5.       Teszka Maria

6.       Zwindowska Bogumiła

REJON XIII

Sławno

1.       Duha Dorota

2.       Gutowska Anna

3.       Klimaszka Alicja

4.       Knap Agata

5.       Litwin Magdalena

6.       Ludwikowska Alina

7.       Włoszek Ewa

REJON XIV Białogard

1.       Czajkowska Marzena

2.       Karczewska Krystyna

3.       Kołodziej Danuta

4.       Kwiecińska Maria

5.       Stolarek Jolanta

6.       Wojcikiewicz Bożena

 

 

Komunikaty

Korespondencja NRPiP, MZ  w sprawie ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  

pismo NRPiP

odpowiedź MZ

pismo NFZ 


 

Pismo kierowane do Lucyny Dargiewicz Przewodniczącej Zarządu Krajowego  Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych dotyczące realizacji zapisu zgodnie z § 1 ust.5 Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelną Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych w dniu 23 września 2015 r.  

czytaj więcej ...


 

Korespondencja NRPiP z Prezesem NFZ oraz Ministrem Zdrowia w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia MZ z dnia 14.10.2015r. dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek POZ oraz środowiska nauczania i wychowania od 01.01.2016r.

czytaj więcej ... 


 

Zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w praktykach lekarskich od 1 września 2016r.

Pobierz pismo nr 1

Pobierz pismo nr 2


 

Pisma do członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pobierz pismo nr 1

Pobierz pismo nr 2


 

Komunikat – przekazanie środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2016 r. do 31-08-2017 r.

Komunikat NFZ dotyczącym podwyżek dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i szczepień

Harmonogram podwyżek 2016

Informacja uzyskana z NFZ w Szczecinie 

Pismo z komunikatem NFZ dotyczącym podwyżek dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i szczepień

 


 

Uwaga

Proszę o przekazanie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Koszalinie do 14 listopada 2016 r. informacji o świadczeniodawcach, którzy niedopełnili obowiązku zgłoszenia danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do Oddziału NFZ celem uzyskania środków finansowych na wzrost wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych .

W załączeniu informacja z Ministerstwa Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych:


Korespondencja z MZ w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r.

czytaj więcej ...


Uchwała Nr 234 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych 

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.

pobierz ...


Korespondencja pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i NRPiP w sprawie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Zdrowia 

pismo NRPiP - pobierz

pismo MZ - pobierz


Opinia Porozumienia Zielonogórskiego wraz z opinią NRPiP w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez świadczeniodawców upoważnionym przedstawicielom ORPiP ze sposobem podziału środków finansowych przekazanych przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

opinia - pobierz

porozumienie - pobierz

Druki

WYKONYWANIE ZAWODU

 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

 

 

 

BIP - Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OIPiP w KOSZALINIE 

Struktura organizacyjna

BIP

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Pani mgr Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Stolarek

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Małgorzata Szmit

 

Podstawa Prawna: USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r.o samorządzie pielęgniarek i położnych.(Dz. U. z dnia 14 maja 1991 r.)

 

OKRĘGOWY ZJAZD

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada. [więcej...]

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

PRZEWODNICZĄCA:
mgr Bożena Wojcikiewicz

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

1.    Ataman Renata

2.    Burdziej Anna

3.    Chojnowska Anna

4.    Herbuś Jolanta

5.    Kruk Izabela

6.    Kuszmar Grażyna

7.    Laska Justyna

8.    Morawska Krystyna

9.    Margas Grażyna

10.    Nowak Katarzyna

11.    Piekarski Zdzisław

12.    Rek Irena

13.    Szczerbińska Krystyna

14.    Zagowałko Jolanta

15.    Żebrowska Elżbieta  [więcej...]

 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Skład Prezydium Okręgowej Rady

1.    Bożena Wojcikiewicz    - Przewodnicząca 
2.    Justyna Laska            - Wiceprzewodnicząca 
3.    Zdzisław Piekarski       - Wiceprzewodniczący 
4.    Krystyna Morawska      - Sekretarz 
5.    Katarzyna Nowak         - Skarbnik 
6.    Krystyna Szczerbińska   - członek Prezydium 
7.    Anna Burdziej              - członek Prezydium 
     [więcej...]

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

1.    Bralewska Danuta
2.    Kamińska Lucyna
3.    Mroczek Katarzyna
4.    Osuch Katarzyna     [więcej...]

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Knap Agata

2.    Fenkanin Dorota

3.    Krężlewicz Jadwiga

4.    Lewandowska Monika

5.    Bas Mirosława

6.    Janiszewska Agnieszka

7.    Książek Bożena

8.    Sienkiewicz-Jabłońska Beata     [więcej...]

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit


ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Wojewska Danuta
2.    Maciąg Irena
3.    Dżuga Agnieszka
4.    Szyska Elżbieta   [więcej...]

 

BIP - OKRĘGOWY ZJAZD

 OKRĘGOWY ZJAZD  BIP

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Zobacz Delegatów

Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy zjazd w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika,
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
 4. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków:
   a) okręgowej rady,
   b) okręgowej komisji rewizyjnej,
   c) okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

BIP - Delegaci

Delegaci na Zjazd IV kadencji OIPiP w Koszalinie

Nazwisko

Imię

Zawód

Miejsce zamieszkania

Ataman

Renata

Położna

Koszalin

Adamska

Irena

Pielęgniarka

Kołobrzeg-Gościno

Augustynowicz

Elżbieta

Pielęgniarka

Sławno

Baranowska

Natalia

Pielęgniarka

Koszalin

Bardel

Teresa

Pielęgniarka

Koszalin-Sianów

Becmer

Emilia

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Betlej

Urszula

Położna

Koszalin

Białek

Mirosława

Pielęgniarka

Koszalin

Bielenda

Irena

Pielęgniarka

Sławno

Bińkowska

Małgorzata

Położna

Kołobrzeg - Gościno

Bralewska

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Burdziej

Anna

Pielęgniarka

Koszalin

Faltynowska

Małgorzata

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Fedryna

Renata

Położna

Koszalin

Figura

Lidia

Pielęgniarka

Koszalin

Gasztold

Lucyna

Pielęgniarka

Świdwin

Głodek

Dorota

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Grochowska

Ewa

Pielęgniarka

Koszalin

Górka

Teresa

Pielęgniarka

Koszalin

Grzelak

Tadeusz

Pielęgniarz

Białogard

Hryniewicz

Beata

Pielęgniarka

Koszalin

Herbuś

Jolanta

Pielęgniarka

Koszalin

Huszla

Sylwia

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Jarocka

Małgorzata

Pielęgniarka

Koszalin

Jaskuła-Ronkowska

Jolanta

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Jasińska

Aneta

Pielęgniarka

Sławno

Jastrzębska

Maria

Pielęgniarka

Sławno

Jankowska

Irena

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Jaroszewicz

Wioletta

Pielęgniarka

Sławno

Jakubiak

Jolanta

Pielęgniarka

Połczyn Zdrój

Jawilak

Dominik

Pielęgniarz

Połczyn Zdrój

Kaper

Danuta

Pielęgniarka

Złocieniec

Kalinowska

Lucyna

Położna

Kołobrzeg

Kiekisz

Jolanta

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Kopeć

Maria

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Kłodowska

Ewa

Pielęgniarka

Koszalin

Kolankowska

Marzena

Pielęgniarka

Koszalin

Kucharska

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Korotka

Maria

Pielęgniarka

Koszalin

Kwiecińska

Maria

Pielęgniarka

Białogard

Kaczmarek

Jolanta

Pielęgniarka

Białogard

Karczewska

Krystyna

Pielęgniarka

Białogard

Krymarys

Grażyna

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Klepczarek

Wiesława

Pielęgniarka

Szczecinek

Kuszmar

Grażyna

Pielęgniarka

Szczecinek

Krzyżanowska

Lidia

Pielęgniarka

Szczecinek

Laska

Justyna

Położna

Koszalin

Lipowiec

Jolanta

Pielęgniarka

Białogard

Lejkowska

Barbara

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Ludwisiak

Anna

Pielęgniarka

Borne Sulinowo

Łęga

Teresa

Pielęgniarka

Koszalin

Łowkiewicz

Anna

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Malek

Jolanta

Pielęgniarka

Koszalin

Morawska

Krystyna

Pielęgniarka

Koszalin

Małyszek

Anna

Pielęgniarka

Koszalin

Mieszkowski

Jacek

Pielęgniarz

Kołobrzeg

Niżnik

Karina

Pielęgniarka

Koszalin

Nowak

Katarzyna

Pielęgniarka

Koszalin

Nagowska

Grażyna

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Puzio

Romana

Pielęgniarka

Koszalin

Pietrzak

Halina

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Piwowarska

Teresa

Położna

Sławno

Pilip

Zdzisława

Pielęgniarka

Połczyn Zdrój

Rajski

Michał

Pielęgniarz

Białogard

Rzymska

Bogusława

Położna

Drawsko Pomorskie

Rekowska

Krystyna

Położna

Sławno

Rauflajsz

Lucyna

Położna

Połczyn Zdrój

Sawicka

Małgorzata

Położna

Koszalin

Stępień

Grażyna

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Sak

Krystyna

Pielęgniarka

Szczecinek

Stępniewska

Leokadia

Pielęgniarka

Szczecinek

Szukaj

Urszula

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Tutur

Iwona

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Wargocka

Irena

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Waśków

Małgorzata

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Wileńska

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Wiadro

Henryka

Położna

Kołobrzeg

Wiśniewska

Zofia

Położna

Koszalin

Wojciechowska

Ewa

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Wojcieszek

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Wypych

Małgorzata

Pielęgniarka

Koszalin

Zaremba

Monika

Pielęgniarka

Koszalin

Ziółek

Iwona

Pielęgniarka

Koszalin - Bobolice

Żebrowska

Elżbieta

Pielęgniarka

Sławoborze

 

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

 Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych  BIP

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. 1.    Knap Agata
  2.    Fenkanin Dorota
  3.    Krężlewicz Jadwiga
  4.    Lewandowska Monika
  5.    Bas Mirosława
  6.    Janiszewska Agnieszka
  7.    Książek Bożena
  8.    Sienkiewicz-Jabłońska Beata    

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 27.
Okręgowy sąd:
rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne, składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Art. 38.
Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami pielęgniarek i położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Art. 39.
  Sąd pielęgniarek i położnych może orzec jedną z następujących kar:
 • upomnienie,
 • nagana,
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia na okres od 1 do 5 lat,
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres od 6 miesięcy do 3 lat,
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
Pielęgniarce i położnej, ukaranej przez Naczelny Sąd w II instancji karą wymienioną w ust. 1 pkt 4 i 5, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Art. 40.
Sprawy odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych rozpatrują okręgowe sądy i Naczelny Sąd.
Okręgowy sąd orzeka jako I instancja; w sprawach członków okręgowej rady i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd wyznaczony przez Naczelny Sąd. Naczelny Sąd:
 • rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów,
 • orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów, okręgowych rzeczników i ich zastępców,
 • rozpatruje odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt
Art. 41.
Pielęgniarka lub położna, wobec której sąd w I instancji orzekł karę wymienioną w art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5, może być przez ten sąd tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd z urzędu lub na wniosek rzecznika. Postanowienie sądu o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Naczelny Sąd bada z urzędu zasadność zawieszenia.
Za okres tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych pielęgniarka i położna zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia oraz do innych świadczeń ze stosunku pracy. Pracodawca może w tym czasie powierzyć pielęgniarce lub położnej, za jej zgodą, wykonywanie innej pracy.

Art. 42.
W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w wyniku rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania, pielęgniarce i położnej przysługuje roszczenie w stosunku do okręgowej izby o odszkodowanie za szkodę pozostającą w związku przyczynowym z prowadzonym postępowaniem lub wydanym orzeczeniem.
Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie niezgłoszenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.
W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.

Art. 43.
Na wniosek pielęgniarki lub położnej orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w jej sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu.

Art. 44.
Pielęgniarka lub położna, zawieszona w prawie wykonywania zawodu lub tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych, nie może wykonywać praktyki zawodowej w żadnej formie. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą skreślenie z listy członków okręgowej izby bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.
W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 39 ust. 1 pkt 4 i 5, stosunek pracy pielęgniarki lub położonej wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
W razie uniewinnienia, umorzenia postępowania w wyniku rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania, pielęgniarka lub położna, z którą stosunek pracy wygasł na podstawie ust. 3, powinna być ponownie zatrudniona, jeżeli zgłosi ona gotowość powrotu pracodawcy w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia uniewinniającego lub umarzającego postępowanie.

Art. 45.
Jeżeli w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej świadek lub biegły nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia albo bezpodstawnie odmawia zeznań, sąd pielęgniarek i położnych może zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o przesłuchanie jej w charakterze świadka lub biegłego na okoliczności wskazane przez sąd pielęgniarek i położnych. O terminie przesłuchania sąd zawiadamia strony, a protokół przesłuchania przesyła sądowi pielęgniarek i położnych. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli świadek lub biegły nie stawił się bez usprawiedliwienia na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej albo bezpodstawnie odmawia złożenia przed nim zeznań.

Art. 46.
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może ono jednak być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.

Art. 47.
Postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego w terminie dwóch miesięcy od daty zgonu obwinionego jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

Art. 48.
Nie można wszcząć postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.
Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie w sprawie odpowiedzialności zawodowej nie następuje wcześniej niż przedawnienie karne. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Art. 49.
Naczelna Rada prowadzi rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych. Usunięcie z rejestru ukaranych zapisu o ukaraniu następuje z urzędu po upływie:
 • 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą nagany lub upomnienia,
 • 2 lat od zakończenia kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia,
 • 3 lat od zakończenia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, jeżeli pielęgniarka lub położna nie zostanie w tym czasie ukarana lub nie zostanie wszczęte przeciwko niej postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej.
Nie usuwa się z rejestru zapisu o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Art. 50.
Obwiniony może przybrać w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej obrońców.

Art. 51.
Od prawomocnego orzeczenia w sprawie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego mogą wnieść: Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść ukaranego może być wniesiona w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 52.
Członkowie sądów pielęgniarek i położnych w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki zawodowej.

Art. 53.
W skład Naczelnego Sądu orzekającego w II instancji wchodzą również, obok sędziów Naczelnego Sądu, sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez I Prezesa Sądu Najwyższego.

Art. 54.
W sprawach nie uregulowanych w ustawie do postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przepisy dotyczące postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

Rozdział 7

Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 55.
Okręgowy sąd, za zgodą stron wyrażoną na piśmie, może rozpatrywać jako sąd polubowny spory między samymi pielęgniarkami i położnymi, między pielęgniarkami i położnymi a innymi pracownikami lub instytucjami służby zdrowia, a także między pielęgniarkami i położnymi a innymi osobami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. W sprawach, o których mowa w ust. 1, okręgowy sąd stosuje odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

BIP - Okręgowa Komisja Rewizyjna

  Okręgowa Komisja Rewizyjna  BIP

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. 1.    Bralewska Danuta
  2.    Kamińska Lucyna
  3.    Mroczek Katarzyna
  4.    Osuch Katarzyna  

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 26.
Okręgowa komisja rewizyjna:
 • kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
 • składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 • występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

BIP - Okręgowy Rzecznik

BIP

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit


ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. 1.    Wojewska Danuta
  2.    Maciąg Irena
  3.    Dżuga Agnieszka
  4.    Szyska Elżbieta


- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 28.
Okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

BIP - Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

BIP

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

PRZEWODNICZĄCA: 
mgr Bożena Wojcikiewicz 

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

 1. 1.    Ataman Renata
  2.    Burdziej Anna
  3.    Chojnowska Anna
  4.    Herbuś Jolanta
 2. 5.    Kruk Izabela
  6.    Kuszmar Grażyna
 3. 7.    Laska Justyna
  8.    Morawska Krystyna
 4. 9.    Margas Grażyna
  10.    Nowak Katarzyna
  11.    Piekarski Zdzisław
  12.    Rek Irena
  13.    Szczerbińska Krystyna
  14.    Zagowałko Jolanta
  15.    Żebrowska Elżbieta 

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych Art. 24.

Okręgowa rada wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, a w szczególności:

 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
 • stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
 • prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,
 • dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy,
 • powołuje komisje problemowe i kieruje ich pracą,
 • prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę,
 • składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
 • współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym

BIP - Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

BIP

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

1.    Bożena Wojcikiewicz    - Przewodnicząca 
2.    Justyna Laska            - Wiceprzewodnicząca 
3.    Zdzisław Piekarski       - Wiceprzewodniczący 
4.    Krystyna Morawska      - Sekretarz 
5.    Katarzyna Nowak         - Skarbnik 
6.    Krystyna Szczerbińska   - członek Prezydium 
7.    Anna Burdziej              - członek Prezydium 

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 25.
W skład prezydium okręgowej rady wchodzą: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez radę spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 7. Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu oraz okręgowemu rzecznikowi służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium.