BIP NFZ

BIP - Okręgowy Rzecznik

BIP

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit


ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

  1. 1.    Wojewska Danuta
    2.    Maciąg Irena
    3.    Dżuga Agnieszka
    4.    Szyska Elżbieta


- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 28.
Okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.