BIP NFZ

BIP - Okręgowa Komisja Rewizyjna

  Okręgowa Komisja Rewizyjna  BIP

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

  1. 1.    Bralewska Danuta
    2.    Kamińska Lucyna
    3.    Mroczek Katarzyna
    4.    Osuch Katarzyna  

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 26.
Okręgowa komisja rewizyjna:
  • kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
  • składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
  • występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.