BIP NFZ

BIP - Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OIPiP w KOSZALINIE 

Struktura organizacyjna

BIP

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Pani mgr Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Stolarek

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Małgorzata Szmit

 

Podstawa Prawna: USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r.o samorządzie pielęgniarek i położnych.(Dz. U. z dnia 14 maja 1991 r.)

 

OKRĘGOWY ZJAZD

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada. [więcej...]

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

PRZEWODNICZĄCA:
mgr Bożena Wojcikiewicz

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

1.    Ataman Renata

2.    Burdziej Anna

3.    Chojnowska Anna

4.    Herbuś Jolanta

5.    Kruk Izabela

6.    Kuszmar Grażyna

7.    Laska Justyna

8.    Morawska Krystyna

9.    Margas Grażyna

10.    Nowak Katarzyna

11.    Piekarski Zdzisław

12.    Rek Irena

13.    Szczerbińska Krystyna

14.    Zagowałko Jolanta

15.    Żebrowska Elżbieta  [więcej...]

 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Skład Prezydium Okręgowej Rady

1.    Bożena Wojcikiewicz    - Przewodnicząca 
2.    Justyna Laska            - Wiceprzewodnicząca 
3.    Zdzisław Piekarski       - Wiceprzewodniczący 
4.    Krystyna Morawska      - Sekretarz 
5.    Katarzyna Nowak         - Skarbnik 
6.    Krystyna Szczerbińska   - członek Prezydium 
7.    Anna Burdziej              - członek Prezydium 
     [więcej...]

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

1.    Bralewska Danuta
2.    Kamińska Lucyna
3.    Mroczek Katarzyna
4.    Osuch Katarzyna     [więcej...]

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Knap Agata

2.    Fenkanin Dorota

3.    Krężlewicz Jadwiga

4.    Lewandowska Monika

5.    Bas Mirosława

6.    Janiszewska Agnieszka

7.    Książek Bożena

8.    Sienkiewicz-Jabłońska Beata     [więcej...]

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit


ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Wojewska Danuta
2.    Maciąg Irena
3.    Dżuga Agnieszka
4.    Szyska Elżbieta   [więcej...]