BIP NFZ

Konsultanci wojewódzcy - opinie i stanowiska

 • Opinia w sprawie zatrudnienia położnej operacyjnej
 1. Opinia w sprawie zatrudnienia położnej operacyjnej w zintegrowanym bloku operacyjnym
 • Opinia w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
 1. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dr. n. zdr. Jolanty Tuszyńskiej-Stasiak w zakresie wytwarzania odpadów w gabinecie profilaktyki zdrowotnej
 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa
 1. Sprawozdanie
 2. Raport z działalności Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa
  za rok 2009
 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 1. Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim w roku 2005  
  Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim w roku 2006  
  Stanowisko w sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych, na których powinna pracować położna  
  Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim w roku 2008 
  Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim w roku 2009  
 2. Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim w roku 2011
 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
 1. Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego
  Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta za rok 2008  
  Stanowisko dotyczące wykonywania zabiegów i procedur medycznych
  Zasady podawania i przechowywania leków w praktyce pielęgniarki rodzinnej/pielęgniarki poz
  Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego
 2. Opinia w sprawie obowiązku wykonywania iniekcji świadczeniobiorcy niezadeklarowanemu do świadczeniodawcy, który realizuje świadczenie zdrowotne: nocna i świąteczna opieka wyjazdowa 
 3. Opinia w sprawie podawania i przechowywania leków w warunkach ambulatoryjnych i domu pacjenta
 4. Opinia w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne szczepionki przeciw grypie
 5. Stanowisko w sprawie cewnikowania mężczyzn w warunkach domowych
 6. Odpowiedź NFZ w sprawie zleceń od lekarzy specjalistów w gabinecie pielęgniarki poz 
 7. Odpowiedź na zapytanie dotyczące samodzielnego użytkowania i obsługi zastosowanego u pacjenta portu naczyniowego przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne, bez obecności lekarza
 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

   Podawanie leku cytostatycznego metotreksat