BIP NFZ

Stanowisko w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa , Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, z dnia 11.10.2004 r. w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów


dr n. biol Grażyna Kruk - Kupiec
Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa

mgr Elżbieta Szwałkiewicz
Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 90/269/ o minimalnych wymaganiach zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przenoszenia ciężarów, jeżeli istnieje zagrożenie dla zdrowia pracowników , zwłaszcza uszkodzenia kręgosłupa ; zobowiązującą pracodawców do podejmowania odpowiednich przedsięwzięć organizacyjnych oraz użycia odpowiednich środków w celu zapewnienia wykonywania pracy w sposób jak najbardziej bezpieczny , jak również Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych . Konsultanci krajowi w dz. pielęgniarstwa i w dz. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych , zwracają uwagę pracodawców, kadry kierowniczej w pielęgniarstwie , na aspekt bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania chorych .

Choroby , dolegliwości układu mięśniowo - szkieletowego ( szczególnie kręgosłupa) są najczęściej zgłaszanym problemem wśród pielegniarek , będąc rezultatem wieloletniego oddziaływania czynników związanych z pracą zawodową. Stopniowe rezygnacje z tradycyjnie ręcznego systemu na rzecz bezpiecznych technik pracy, pozwalają na eliminację ryzyka urazu u osoby sprawującej opiekę jak również chorego . Mając na uwadze powyższe czynniki, jak również obowiązującą Dyrektywę Unii Europejskiej , zalecamy : podczas przemieszania pacjentów , podnoszenia , podtrzymywania , zmiany ułożenia , zespoły pielęgniarskie powinny używać sprzęt ( maty ślizgowe, podnośniki , innego rodzaju sprzęt ułatwiający prace ) minimalizujący obciążenie pracownika , jak również ewentualne negatywne skutki tego rodzaju podejmowanych czynności dla pacjenta