BIP NFZ

Opinia w sprawie wykonywania przez położne zadań na stanowisku instrumentariuszki

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA

GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO

mgr Leokadia Jędrzejewska

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 53-333 Wrocław,

ul.Powstańców Śląskich 50 tel/fax /071/373-20-56, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

       

 

KK/8/03/07                                                                               Wroclaw, dnia 06.03.2007

 

 

 

Opinia

w sprawie wykonywania przez położne zadań na stanowisku instrumentariuszki

 

 

 

 

1. W trakcie kształcenia do zawodu położne nabywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz odbywają zajęcia praktyczne w sali operacyjnej w ramach, których  są przygotowywane do asystowania przy zabiegach ginekologicznych i cieciach cesarskich. Jednakże po latach niewykonywania powyższych czynności lub wykonywania ich dorywczo, trudno uznać, iż będą one właściwe do nich przygotowane. W tym więc zakresie do uznania położnej i pracodawcy należy pozostawić kwestię asystowania jej jako instrumentariuszki przy zabiegach cięć cesarskich.

2. Kwalifikacje do udzielania świadczeń na stanowisku położnej operacyjnej/instrumentariuszki, położna uzyskuje po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego zgodnie z § 2 ust.3 rozporządzenia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych ( Dz. U. nr 197, poz. 1922) w zw. z art.10e ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. Nr 57. poz. 602 z dnia 12.09.2001– tekst jednolity z póżn. zm.).

3. W przypadku sporu sądowego  pomiędzy pracodawcą a położnymi o niewykonywanie obowiązków pracownika i np. wypowiedzenie umowy o pracę, sąd będzie badał przede wszystkim zakres obowiązków pracownika a następnie będzie analizował ww. przepisy prawa w kontekście: czy dana położna mogła wykonywać czynności położnej operacyjnej/instrumentariuszki. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego na pewno będzie dowodem na posiadanie takich kwalifikacji. Także w przypadku błędu w sztuce medycznej, dokument ukończenia kursu będzie chronił położną przed zarzutami wykonywania czynności bez kwalifikacji. Czym innym są bowiem kwalifikacje (umiejętności) a czym innym uprawnienia do wykonywania danej czynności.

                                                                    

 

Leokadia Jędrzejewska

 

Konsultant Krajowy

w dziedzinie pielęgniarstwa 

ginekologicznego i położniczego