BIP NFZ

Opinia w sprawie wykonywania EKG w warunkach lecznictwa stacjonarnego

Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa  dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec

Samodzielny  Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej , Piekary Śląskie ,

41-940 ul. Bytomska 62  , Tel. 032 3934 – 299

   

5.01.2009r.

                                                                                       

 

OPINIA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA EKG W WARUNKACH LECZNICTWA STACJONARNEGO

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia   lekarskiego; pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego  świadczeń  diagnostycznych  obejmujących wykonywanie EKG pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego .

Pielęgniarka  nie posiadająca kursu specjalistycznego, może wykonać na zlecenie lekarza badanie EKG pod warunkiem bezpośredniej obecności lekarza podczas przeprowadzania  wymienionego świadczenia .

 

W sytuacji gdy w oddziale nie ma lekarza podczas wykonywania EKG, badanie może wykonać tylko i wyłącznie pielęgniarka posiadającą kurs specjalistyczny EKG .

 

Mając na uwadze wymogi NFZ w sprawie wyposażenia oddziałów szpitalnych w kardiomonitory jak również obowiązek postępowania pielęgniarki podczas zabiegów ratujących życie pacjenta i w sytuacjach  grożących bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia  lub poważnym  uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta; proponuję aby w szpitalach gdzie pielęgniarki wykonują w oddziałach EKG w obecności lekarza, kadra kierownicza odpowiedzialna za pielęgniarstwo  opracowała szczegółowy program szkoleń. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez grupę specjalistów, zawierać informacje teoretyczne jak również praktyczne ćwiczenia i kończyć się egzaminem  teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia .

 

Niezależnie od warunków wykonywania świadczenia należy dążyć do stopniowego przeszkolenia pielęgniarek w ramach  kursów specjalistycznych,  jest to zadanie naczelnych pielęgniarek / dyrektorów ds. pielęgniarstwa.

 

                        

           

                                                   Z poważaniem

 

                                          Grażyna Kruk- Kupiec

                         

                                  Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa