BIP NFZ

Zalecenia w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

Zalecenia obowiązują w lecznictwie stacjonarnym, w oddziałach, gdzie są hospitalizowani pacjenci zagrożeni powstaniem odleżyn, jak również z już powstałymi zmianami odleżynowymi, zalecenia są oparte na standardzie wydanym w roku 1995 przez NRPIP w Warszawie.

 

Zalecenie I.
W sprawie organizacji pracy, jak również działań podejmowanych przez kadrę zarządzająca na poziomie szpitala
Na poziomie szpitala jest powołana komisja lub zespół ds. profilaktyki odleżyn
Zadania komisji (zespołu):

1.    Działalność edukacyjna nakierowana na pracowników oraz pacjenta i jego rodzinę

2.    Opiniowanie wyników prowadzonej profilaktyki, na podstawie rejestru pacjentów zagrożonych oraz pacjentów, u których wystąpiły zmiany odleżynowe

3.    Opiniowanie wyposażenia oddziałów w środki oraz sprzęt mające zastosowanie w zapobieganiu odleżynom

4.    Wnioskowanie o zakup środków, sprzętu w ramach programu zapobiegania odleżynom

5.    Proponowanie zmian organizacyjnych z zakresu realizacji programu zapobiegania odleżynom

Zalecenie II.
W sprawie rejestru pacjentów zagrożonych oraz pacjentów z powstałymi odleżynami

·     Na poziomie oddziałów, a następnie szpitala, jest prowadzona analiza pacjentów zagrożonych oraz pacjentów z odleżynami.

·     Rejestr służy do miesięcznej ewidencji pacjentów z odleżynami raz pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyny.

·     Na poziomie szpitala jest prowadzona, na bazie rejestrów z poszczególnych oddziałów, roczna ewidencja statystyczna.

Zalecenie III.
W sprawie oceny zagrożenia ryzyka wystąpienia odleżyny

·     Każdy nowoprzyjęty pacjent w okresie pierwszych dwóch godzin swojego pobytu w oddziale zostaje oceniony pod kątem zagrożenia powstania odleżyn przy użyciu jednej ze skal (Norton, Waterlow, Douglas lub innej uznanej i mającej zastosowanie w ocenie stopnia zagrożenia)

·     Ocena jest powtarzana wg przyjętego schematu w oddziale np. 2 lub 3 razy w tygodniu lub częściej, gdy stan pacjenta wymaga intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Zalecenie IV.
W sprawie dokumentacji

·     Chorym, którzy uzyskują liczbę punktów klasyfikującą ich do grupy zagrożonych odleżynami zakładana jest dokumentacja pacjenta zagrożonego powstawaniem odleżyn.

·     W sytuacji pacjentów z odleżynami zakładana jest dokumentacja pacjenta z odleżynami oraz dokumentacja pacjenta zagrożonego powstawaniem odleżyn.

Zalecenie V.
W sprawie stosowana środków o działaniu miejscowym na skórę pacjenta w ramach profilaktyki odleżyn
Oddziały szpitalne, w których są hospitalizowani pacjenci z grupy ryzyka zagrożenia powstaniem odleżyn bądź pacjenci z powstałymi zmianami odleżynowymi, powinny być bezwzględnie zaopatrzone w środki do miejscowego stosowania na skórę o działaniu:

·     Pielęgnacyjnym

·     Antybakteryjnym

·     Nawilżającym i natłuszczającym skórę

·     Regeneracyjnym w sytuacji np. maceracji naskórka

·     Łagodzącym podrażnienia

·     Przywracającym pH skóry

Zalecenie VI.
W sprawie stosowania materacy zmiennociśnieniowych stosowanych w profilaktyce odleżyn
W oddziałach szpitalnych, gdzie są hospitalizowani pacjenci z grupy ryzyka powstania odleżyn bądź z już powstałymi odleżynami powinny znajdować się materace zmiennociśnieniowe.
 

Zalecenie VII
W sprawie stosowania udogodnień
W oddziałach szpitalnych, gdzie są hospitalizowani pacjenci z grupy ryzyka powstania odleżyn bądź z już powstałymi odleżynami powinny znajdować się następujące udogodnienia:

·     Poduszki przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe

·     Specjalistyczne podkłady oraz pokrowce na materace mające zastosowanie w profilaktyce odleżyn

·     Kółka z pianki

·     Maty i podkładki do bezpiecznego przemieszczania chorych

·     Podnośniki oraz inny nowoczesny sprzęt mający zastosowanie w profilaktyce leżeniu odleżyn

Zalecenie VIII.
W sprawie edukacji pacjenta i jego rodziny
Każdy pacjent z grupy ryzyka zagrożenia powstaniem odleżyn oraz w razie konieczności jego rodzina lub opiekunowie, przed wypisaniem z oddziału szpitalnego powinni posiadać wiedzę z zakresu zapobiegania odleżynom.


Konsultant Krajowy wydz. Pielęgniarstwa
dr n. biol. Grażyna Kruk - Kupiec