BIP NFZ

Kalendarium

KALENDARIUM
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Koszalinie
 

Czerwiec 2016 r.

 • 04 czerwca 2016 r. - udział Przewodniczącej OPRPiP w konferencji „Leczenie i pielęgnacja pacjenta z chorobą nowotworową prostaty” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 06 czerwca 2016 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 07 czerwca 2016 r. - Posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 08 czerwca 2016 r. - W siedzibie Izby odbył się egzamin dla pielęgniarek po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu. 

Maj 2016 r.

 • 5 maja 2016 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ MSW w Koszalinie
 • 9 maja 2016 r. - posiedzenie Komisji Położnych
 • 9 maja 2016 r. - spotkanie pielęgniarek i położnych, które realizują świadczenia zdrowotne w zakresie POZ kontraktowane przez NFZ.
 • 11 maja 2016 r. - udział Bożeny Wojcikiewicz w obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 12 maja 2016 r. - z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Przewodnicząca ORPiP Bożena Wojcikiewicz udzieliła wywiadu w Radiu Koszalin.
 • 12 maja 2016r.  - z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie odbyła się msza św. z udziałem Przewodniczącej ORPiP Bożeny Wojcikiewicz. Po mszy zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległe Pielęgniarki w czasie działań wojennych
 • 19 maja 2016r.  - Msza Święta w Kościele św. Kazimierza w Koszalinie. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa.
 • 20 maja 2016r.  - W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie odbyły się uroczystości związane z obchodami XXV-lecia Jubileuszu samorządu pielęgniarek i położnych oraz  Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
 • 21 maja 2016r.  - zakończenie odchodów uroczystości zakończono Rajdem rowerowym Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 23 maja 2016 r. - udział Przewodniczącej Bożeny Wojcikiewicz w uroczystości wręczenia nagród w konkursie "Najpopularniejsza pielęgniarka i położna" prowadzonego na łamach codziennej gazety Głosu Koszalińskiego w plebiscycie Hipokrates

Kwiecień 2016 r.

 • 2 kwietnia 2016 r. - udział Przewodniczącej Bożeny Wojcikiewicz w XXXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie
 • 13/14 kwietnia 2016 r. - Przewodnicząca ORPiP Bożena Wojcikiewicz , Wiceprzewodniczący Zdzisław Piekarski i Skarbik Katarzyna Nowak ORPiP uczestniczyli w szkoleniu przeznaczonym dla Przewodniczących, Sekretarzy i Skarbników w Warszawie. Szkolenie zorganizowała Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych.
 • 14 kwietnia 2016 r. - w siedzibie OIPiP w Koszalinie odbyło się spotkanie ze studentami pielęgniarstwa PWSzZ w Koszalinie. Szkolenie poprowadziła Pani Danuta Wojewska Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • 15/16.04.2016 r. - udział Bożeny Wojcikiewicz  Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konferencji „Model opieki koordynowanej nad pacjentem z chorobą przewlekłą” w Szczecinku
 • 18 kwietnia 2016 r. - udział Bożeny Wojcikiewicz Przewodniczącej ORPiP w uroczystościach czepkowania PWSzZ w Koszalinie
 • 19 kwietnia 2016 r. - posiedzenie ORPiP
 • 23 kwietnia 2016 r. - Bożena Wojcikiewicz Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w otwarciu  Oddziału Ginekologii po modernizacji  w Szpitalu Wojewódzkim im. M. w Koszalinie
 • 26 kwietnia 2016 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 27 kwietnia 2016 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w szkoleniu Peralgos. Szkolenie odbyło się w Domu studenta PWSzZ w Koszalinie

Marzec 2016 r.

 • 12 marca 2016 r. - odbyło się szkolenie nt. leczenia ran
 • 19 marca 2016 r. - odbył się XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położonych
 • 22 marca 2016 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 30 marca 2016 r. - spotkanie Komisji Epidemiologicznej

Luty 2016 r.

 • 02-05 luty 2016 r. - udział przewodniczącej w Posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 02 luty 2016 r. - posiedzenie Komisji kształcenia ds. refundacji
 • 02-05 luty 2016 r. - udział Przewodniczącej w posiedzeniu NRPiP
 • 11 luty 2016 r. - przewodnicząca ORPiP Bożena Wojcikiewicz uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli środowiska pielęgniarskiego z województwa zachodniopomorskiego z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i Wydziału Zdrowia urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego spotkanie poświęcone zostało omówieniu aktualnej sytuacji dotyczącej stanu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych funkcjonujących na terenie naszego województwa.
 • 16 luty 2016 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 18 luty 2016 r. - spotkanie Kadry Kierowniczej ze szpitali i Kierowników NZOZ pielęgniarek
 • 23 luty 2016 r. - spotkanie Pełnomocnych przedstawicieli ORPiP z terenu OIPiP w Koszalinie
 • 23 luty 2016 r. - spotkanie Komisji Położnych
 • 25 luty 2016 r. - spotkanie z przedstawicielami Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych na temat realizacji świadczeń zdrowotnych  w zakresie  podstawowej opieki  zdrowotnej, bez względu na miejsce i formę zatrudnienia (pielęgniarka/położna  środowiskowo-rodzinna, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarka praktyki).
 • 29 luty 2016 r.  - udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu rady NFZ w Szczecinie

Styczeń 2016 r.

 • 11 stycznia 2016 r. - udział przewodniczącej Bożeny Wojcikiewicz w Noworocznym spotkaniu z prezydentem Miasta Koszalina
 • 12 stycznia 2016 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15 stycznia 2016 r. - spotkanie komisji ds. Indywidualnych Praktyk
 • 19 stycznia 2016 r. - spotkanie komisji ds. położnych
 • 26 stycznia 2016 r. - posiedzenie ORPiP
 • 26 stycznia 2016 r. - szkolenie Rzecznika

Grudzień 2015 r.

 • 3 grudnia 2015 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 10 grudnia 2015 r. - posiedzenie ORPiP VII kadencji
 • 15 grudnia 2015 r. - posiedzenie Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VII kadencji
 • 15-17 grudnia 2015 r. - udział Przewodniczącej Justyny Laska w posiedzeniu NRPiP

Listopad 2015 r.

 • 10 listopad 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 17 listopada 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 listopada 2015 r. - uroczyste spotkanie z emerytkami
 • 21 listopada 2015 r. - XXXI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Październik 2015 r.

 • 5 października 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 6 października 2015 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 6 października 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 9 października 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w Komisjach Konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych  Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 14 października 2015 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 17 października  2015 r. - uroczyste pożegnanie organów VI kadencji OIPiP w Koszalinie w Teatrze Variete Muza w Koszalinie
 • 20 października 2015 r. - posiedzenie Komisji Położnych
 • 27 października 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 30 października 2015 r. - udział Justyny Laska w Komisji Konkursowej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Wrzesień 2015 r.

 • 8 września 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 10 września 2015 r. - udział przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w konferencji prasowej 
 • 15 września 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 18 września 2015 r. - udział członków samorządu, członków ORPiP w konferencji prasowej zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w Hotelu Trawa w Koszalinie pt.„Ostatni dyżur”
 • 22 września 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP Justyna Laska uczestniczyła w pracach zespołu w MZ nt. sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.
 • 25-26 września 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP  uczestniczyła w Międzynarodowej konferencji pt. Kobieta w Zdrowiu i chorobie, która odbyła się w Gdańsku - Sobieszowie
 • 28-30 września 2015 r. - udział Justyny Laska Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 • 30 września 2015 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej

Lipiec-Sierpień 2015 r.

 • 02 lipca 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w wyborach w Drawsku Pomorskim i Szczecinku
 • 03 lipca 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP Justyna Laska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 07 i 14 lipca 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP  Justyny Laska w spotkaniu w Ministerstwie
 • 11 sierpnia 2015 r. - Zdrowia jako członek zespołu roboczego ds. wypracowania rozwiązań systemowych na rzecz poprawy sytuacji zawodowej ekonomicznej i zawodowej pielęgniarek i położnych 
 • 18 sierpnia 2015 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Czerwiec 2015 r.

 • 1 czerwca 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP Justyna Laska uczestniczyła w spotkaniu z Zachodniopomorskim Zespołem parlamentarnym w Szczecinie 
 • 2 czerwca 2015 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 8 czerwca 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 9 czerwca 2015 r. - udział Przewodniczącej w posiedzeniu Prezydium NRPiP
 • 10 czerwca 2015 r. - Justyna Laska Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie wzięła udział w Konferencji nt. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa, która odbyła się w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 • 11 czerwca 2015 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 11 czerwca 2015 r. - spotkanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panią Anną Mieczkowską – Przewodnicząca Justyna Laska, Maria Matusiak  Przewodnicząca SIPiP  15 czerwca 2015 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 16 czerwca 2015 r. - posiedzenie ORPiP
 • 16 czerwca 2015 r. - spotkanie członków Okręgowej Komisji Wyborczej
 • 23 czerwca 2015 r. - udział Przewodniczącej w Konwencie Przewodniczących ORPiP
 • 24-25 czerwca 2015 r. - udział Justyny Laska Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 • 25 czerwca 2015 r. - spotkanie edukacyjne  „Pelargos”dla pielęgniarek i położnych nt. Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia noworodków i niemowląt. Standardy postępowania. Powrót do aktywności kobiet po porodzie
 • 26 czerwca 2015 r. - spotkanie Kadry Kierowniczej
 • 30 czerwca 2015 r. - udział przewodniczącej Justyny Laska  w konferencji prasowej nt. „Ostatnidyżur” w Świętokrzyskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
 • 30 czerwca 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP 

Maj 2015 r.

 • 05 maja 2015 r. - Udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu Kapituły plebiscytu „Hipokrates”
 • 09 maja 2015 r. - Jubileusz 50-lecia Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Kołobrzegu
 • 12 maja 2015 r. - Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej:konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, Msza św. w intencji pielęgniarek i położnych w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza w Koszalinie
 • 14 maja 2015 r. - Posiedzenie Prezydium NRPiP
 • 14 maja 2015 r. - Posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 15 maja 2015 r. - Konferencja ogólnopolska organizowana przez UW w Szczecinie „Zdarzenia niepożądane” - udział J. Laska
 • 16 maja 2015 r. - Uroczyste wręczanie nagród laureatom plebiscytu Hipokrates 2015 „ Najpopularniejszy lekarz, najpopularniejsza pielęgniarka i położna, Przychodnia przyjazna pacjentom najpopularniejszy gabinet stomatologiczny - J. Laska
 • 18 maja 2015 r. - Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 • 21 maja 2015 r. - Posiedzenie Prezydium ORPiP w Koszalinie
 • 23 maja 2015 r. - Rajd rowerowy pielęgniarek i położnych z okazji MDPiP
 • 27 maja 2015 r. - Konferencja prasowa „Ostatni dyżur” organizowana w ramach kampanii społecznej przez NRPiP - udział J. Laska
 • 29 maja 2015 r. - Konferencja organizowana przez MZ nt „Karmienie piersią i praca – zróbmy to” - udział J. Laska

Kwiecień 2015 r.

 • 02 kwietnia2015 r. - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panią Anną Mieczkowską -  Przewodnicząca Justyny Laska, Wiceprzewodnicząca Krystyna Morawska,  Maria Matusiak - przewodnicząca SIPiP, A.M. Król - Wiceprzewodnicząca SIPiP,  Wiceprzewodnicząca OZZPiP Regin Zachodniopomorski - E. Hnat
 • 09 kwietnia 2015 r. - Posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 13 kwietnia 2015 r. - Czepkowanie  studentów pielęgniarstwa II roku  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
 • 14 kwietnia 2015 r. - Spotkanie Okręgowej Komisji Wyborczej
 • 15 kwietnia 2015 r. - Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 kwietnia 2015 r. - Spotkanie w MZ w sprawie projektu rozporządzenia MZ dotyczącego wypisywania recept przez pielęgniarki i położne - udział J. Laska
 • 17 kwietnia 2015 r. - Debata na temat zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego przez pielęgniarki i położne - zorganizowana wspólnie ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych
 • 20 kwietnia 2015 r. - Spotkanie pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 21 kwietnia 2015 r. - Warsztaty edukacyjne  nt. Masaż noworodków, niemowląt i małych dzieci
 • 22 kwietnia2015 r. - Udział pielęgniarek i położnych w Pikiecie przez  przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie zorganizowanej przez OZZPiP Region Zachodniopomorski

Marzec 2015 r.

 • 3 marca 2015 r. - Warsztaty organizowane przez NIPiP „Zdarzenia  niepożądane – jak rozmawiać z mediami” - udział J. Laska 
 • 4 marca 2015 r. - Posiedzenie Prezydium NRPiP
 • 10 marca 2015 r. - Posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej
 • 13 marca 2015 r. - Posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu
 • 14 marca 2015 r. - XXX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Pielęgniarek i Położnych
 • 18 marca 2015 r. - Posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 23 marca 2015 r. - Konwent Przewodniczących ORPiP
 • 24-25 marca 2015 r. - Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 27 marca 2015 r. - Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku - udział J. Laska
 • 31 marca 2015 r. - Posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy

Styczeń - luty 2015 r.

 • 24 lutego 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie
 • 17 lutego 2015 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 lutego 2015 r. - posiedzenia komisji Socjalnej
 • 9 lutego 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji 
 • 3 lutego 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5 letniej przerwy 
 • 3 lutego 2015 r. - spotkanie członków Prezydium ORPiP w Koszalinie z Zarządem OZZPiP Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • 21 stycznia 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w spotkaniu  NRPiP w Warszawie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych
 • 20 stycznia 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 14 stycznia 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP 
 • 8 stycznia 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Grudzień 2014 r.

 • 02-03 grudnia 2014 r.  - udział Przewodniczącej Justyny Laska w posiedzeniu NRPiP
 • 06 grudnia 2014 r. - szkolenie dla pielęgniarek i położnych „Nowe metody leczenia ran trudno gojących się”
 • 10 grudnia 2014 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 13 grudnia 2014 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych szkolenie dla członków Rady, organów OIPiP, i Kadry Kierowniczej
 • 14 grudnia 2014 r. - szkolenie członków: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Kadry Kierowniczej
 • 16 grudnia 2014 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 30 grudnia 2014 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 30 grudnia 2014 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Listopad 2014 r.

 • 04 listopada 2014 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP,
 • 12 listopada 2014 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji,
 • 14 listopada 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w II Koszalińskim Forum Psychiatrii Środowiskowej,
 • 18 listopada 2014 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
 • 20 listopada 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu Prezydium NRPiP oraz Konwencie Przewodniczących ORPiP,
 • 28 listopada 2014 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej,

Październik 2014 r.

 • 03 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiejw Szczecinku,
 • 06 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie,
 • 13 października 2014 r. - posiedzenie Komisji ds. 5 letniej przerwy w wykonywaniu zawodu,
 • 14 października 2014 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP,
 • 15-17 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu NRPiP,
 • 18 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPi P Justyny Laska w konferencji naukowo-szkoleniowej  „Kobieta w centrum”,
 • 27 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w uroczystości otwarcia Lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie,
 • 28 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w spotkaniu edukacyjnym dla pielęgniarek i położnych „ Problem odleżyni nietrzymania moczu ważnym zagadnieniem w opiece nad pacjentem w wieku starszym”,
 • 29 października 2014 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej

Wrzesień 2014 r.

 • 02 września 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP,
 • 03 września 2014 r. - posiedzenie Komisji ds. 5letniej przerwy wykonywaniu zawodu
 • 05 września 2014 r.  - udział Przewodniczącej Justyny Laska w 5. Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia, w konferencji ogólnopolskiej „Problemy zdrowotne mieszkańców województw RP. Wskaźniki, prewencja, edukacja, współpraca”.
 • 09 września 2014 r.  - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 16 września 2014 r. - posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 18 września 2014 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 23 września 2014 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 24 września 2014 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 29 września 2014 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli  ORPiP
 • 30 września 2014 r. - spotkanie Kadry Kierowniczej

Lipiec-sierpień 2014 r.

 • 17 lipca 2014 r. – udział Przewodniczącej  ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu    Prezydium NRPiP
 • 18 lipca 2014r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 24 lipca 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 01 sierpnia 2014 r. – w siedzibie OIPiP zorganizowano dla pielęgniarek warsztaty edukacyjne nt. „Pielęgnacja i obsługa portów naczyniowych”

Czerwiec 2014 r.

 • 03 czerwca 2014 r. – spotkanie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
 • 04-06 czerwca 2014r. – udział przewodniczącej w posiedzeniu NRPiP
 • 10 czerwca 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 13 czerwca 2014 r. – posiedzenie ORPiP
 • 17 czerwca 2014 r. – Alergia i nietolerancje pokarmowe u niemowląt Karmienie alternatywne bezpieczne dla karmienia piersią Jakie akcesoria nie zaburzają odruchu ssania noworodków i niemowląt Pielęgnacja skóry oraz suplementacja diety noworodków i niemowląt
 • 26 czerwca 2014 r. – konferencja „Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów - Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną pod patronatem dr hab.n.zdr. Bożeny Mroczek Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz OIPiP w Koszalinie
 • 08 maja 2014 r. – spotkanie edukacyjne „Pielęgnacja i obsługa portów naczyniowych”
 • 13 maja 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15 maja 2014 r. – udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Prezydium NRPiP
 • 17 maja 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie.
 • 21-22 maja 2014 r. – udział Przewodniczącej Justyny Laska w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pielęgniarstwo onkologiczne w praktyce klinicznej

Maj 2014 r.

 • 08 maja 2014 r. – spotkanie edukacyjne „Pielęgnacja i obsługa portów naczyniowych”
 • 13 maja 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15 maja 2014 r. – udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Prezydium NRPiP
 • 17 maja 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie.
 • 21-22 maja 2014 r. – udział Przewodniczącej Justyny Laska w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pielęgniarstwo onkologiczne w praktyce klinicznej

Kwiecień 2014 r.

 • 01 kwietnia 2014 r. – udział Przewodniczącej w warsztatach edukacyjnych dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. Wprowadzanie pokarmów uzupełniających do diety niemowlęcia
 • 07 kwietnia 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystości wręczenia czepków studentom pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 08 kwietnia 2014 r. – spotkanie członków ORPiP i Kadry Kierowniczej z Konsultantami wojewódzkimi w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa
 • 10-12 kwietnia 2014 r. – udział przewodniczącej ORPiP w Sympozjum naukowo szkoleniowym nt. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu
 • 18 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 24 kwietnia 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Komisji konkursowej SZGiChP w Koszalinie
 • 24 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 24 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu
 • 28 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP

Marzec 2014 r.

 • 06 marca 2014 r. – udział Przewodniczące ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu
 • 12 marca 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 22 marca 2014 r. – Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 • 26 marca 2014 r. – posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 27 marca 2014 r. – udział Przewodniczącej w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL Szczecinek

Luty 2014 r.

 • 04 lutego 2014 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 11 lutego 2014 r. – posiedzenie Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych
 • 20-21 lutego 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w obradach Konwentu Przewodniczących ORPiP
 • 25 lutego 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP

Styczeń 2014 r.

 • 13 stycznia 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 28 stycznia 2014 r. – odbyło się spotkanie osób realizujących świadczenia opieki długoterminowej domowej
 • 31 stycznia 2014 r. – spotkanie Komisji ds. nadzoru nad indywidualnymi i grupowymi praktykami pielęgniarek i położnych

Grudzień 2013 r.

 • 02 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. POZ
 • 03 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds Refundacji
 • 04 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 10 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 14 grudnia 2013 r. – posiedzenie ORPiP
 • 17 grudnia 2013 r. – spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 30 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Listopad 2013 r.

 • 14 listopada 2013 r. – szkolenie na temat Problem przewlekłej niewydolności żylnej w praktyce pielęgniarskiej
 • 19 listopada 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 20 listopada 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5letniej przerwy
 • 25 listopada 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
 • 26 listopada 2013 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. „Cukrzyca ciążowa 2. Synbiotyki XXI wieku.3. Przyjaciele w bezpiecznej, skutecznej i wygodnej pielęgnacji dziecka od pierwszych lat życia 4. Ochrona karmienia piersią – nowe rozwiązania LOVI wspomagające laktację
 • 28 listopada 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. Położnych

Październik 2013 r.

 • 1 października 2013 r. – posiedzenie Komisji POZ
 • 7 października 2013 r. – udział Wiceprzewodniczącej w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 8 października 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 10 października 2013 r. – posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 15 października 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 października 2013 r. – Konferencji naukowo szkoleniowej WOKÓŁ NOWORODKA

Wrzesień 2013 r.

 • 21 sierpnia 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 3-4 września 2013 r. – udział przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pielęgniarstwo XXI wieku – profesjonalizm czy etos”
 • 6 września 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 10 września 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 12 września 2013 r. – posiedzenie Komisji Położnych
 • 23 września 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 24 września 2013 r. – posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 27 września 2013 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej

Sierpień 2013 r.

 • 21 sierpnia 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP


Lipiec 2013 r.

 • 04 lipca 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 16 lipca 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP


Czerwiec 2013 r.

 • 03 czerwca 2013 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 10 czerwca 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 11 czerwca 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 12 czerwca 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. położnych
 • 18-19 czerwca 2013 r. – udział przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 18 czerwca 2013 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. "Rany i odparzenia – pielęgnacja i leczenie /małe dziecko/ i Kolka u niemowląt"
 • 21 czerwca 2013 r. – uroczyste spotkanie z pielęgniarkami emerytkami
 • 25 czerwca 2013 r. – posiedzenie ORPiP
 • 27 czerwca 2013 r. – posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 28 czerwca 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL Szczecinek


Maj 2013 r.

 • 07 maja 2013 r. – udział przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 13 maja 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu
 • 14 maja 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 18 maja 2012 r. – uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej


Kwiecień 2013 r.

 • 09 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 10 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. promocji zawodu pielęgniarki i położnej
 • 12 kwietnia 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w uroczystości wręczenia czepków studentom licencjackich studiów pielęgniarskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 12 kwietnia 2013 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. „Poród w pozycjach wertykalnych. Sposób na alergię – pielęgnacja, leczenie, profilaktyka
 • 13 kwietnia 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w uroczystościach otwarcia Budynku Laboratorium Analitycznego, Stacji Dializ, Gammacamery i RCKiK przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie
 • 16 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Położnych
 • 19 kwietnia 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w uroczystym zakończeniu plebiscytu „Najpopularniejszy lekarz, najpopularniejsza pielęgniarka i położna, przychodnia przyjazna pacjentom i apteka przyjazna pacjentom”
 • 23 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej


Marzec 2013 r.

 • 05 marca 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w konferencji informacyjno -promocyjnej w ramach realizacji projektu systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”
 • 15 marca 2013 r. – posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 16 marca 2013 r. – XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 • 19-20 marca 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyna Laska w posiedzeniu NRPiP
 • 22 marca 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w konkursie na Naczelną Pielęgniarkę w SZGiChP w Koszalinie
 • 26 marca 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5 letniej przerwy


Luty 2013 r.

 • 02 luty 2013 r. – udział przedstawiciela ORPiP w uroczystym otwarciu Pawilonu Oddziałów Internistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 05 luty 2013 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 11 luty 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5letniej przerwy
 • 12 luty 2013 r. – posiedzenie ORPiP
 • 19 luty 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 26 luty 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 27 luty 2013 r. – posiedzenie Pełnomocnych przedstawicieli ORPiP
 • 28 luty 2013 r. – posiedzenie Kadry Kierowniczej


Styczeń 2013 r.

 • 15 stycznia 2013 r. – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 stycznia 2013 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. "Nowoczesne rozwiązania dla skóry wrażliwej, suchej i atopowej"
 • 16 stycznia 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 22 stycznia 2013 r. – spotkanie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej


Grudzień 2012 r.

 • 04 grudnia 2012 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 04 grudnia 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 04-05 grudnia 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 07 grudnia 2012 r. – spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 07 grudnia 2012 r. – szkolenie członków ORPiP i Kadry Kierowniczej
 • 08 grudnia 2012 r. – posiedzenie ORPiP
 • 18 grudnia 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 28 grudnia 2012 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Listopad 2012 r.

 • 13 listopad 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 20 listopad 2012 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. "Szczepienia – dylematy rodziców w praktyce" "Stany niepokoju u niemowląt i małych dzieci"
 • 21 listopad 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w komisji konkursowej na Z-ce Dyrektora ds. medycznych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu
 • 27 listopada 2012 r. – spotkanie Komisji Rewizyjnej
 • 28 listopada 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w szkoleniu na temat "Kontakt z pacjentem przewlekle chorym"
 • 29 listopada 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji nt "Sztuka komunikacji interpersonalnej a jakość opieki nad pacjentem przewlekle chorym" "Mów - Słuchaj - Zaufaj"
 • 30 listopada 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie


Październik 2012 r.

 • 02 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 03 października 2012 r. – spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli z Przewodnicząca ORPiP
 • 04 października 2012 r. – spotkanie Kadry Kierowniczej z Przewodniczącą ORPiP
 • 05 października 2012 r. – udział Przewodniczącej w posiedzeniu Rady Społecznej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku
 • 05 października 2012 r. – szkolenie szczepienie
 • 09 października 2012 r. – spotkanie zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 • 12 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konkursie na Z-cę Dyrektora ds. medycznych w ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
 • 15 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji nt „Holizm w opiece paliatywnej” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło w Koszalinie
 • 16 października 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 20 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w XII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Rodzenia w Kołobrzegu
 • 23 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji nt "Zdrowie Seniora jako problem medyczny i społecznych" zorganizowanej przez Komisję ds. Opieki długoterminowej, ORPiP oraz Urząd Miasta w Koszalinie
 • 31 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystości wręczenia nagrody dla Pielęgniarki Roku w Szpitalu w Szczecinku


Wrzesień 2012 r.

 • 03 września 2012 r. – spotkanie Przewodniczącej Komisji ds. Opieki długoterminowej z przedstawicielami Urzędu Miasta w Koszalinie
 • 04 września 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 10 września 2012 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 11 września 2012 r. – szkolenie nt. "Podstawy żywienia dojelitowego w praktyce pielęgniarskiej" organizowanego przez Komisję ds. Opieki Długoterminowej przy współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 18-19 września 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 25 września 2012 r. – posiedzenie ORPiP
 • 25 września 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w spotkaniu z Konsultantami Wojewódzkimi w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie


Czerwiec 2012 r.

 • 01 czerwca 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5 letniej przerwy wykonywania zawodu
 • 05 czerwca 2012 r. – posiedzenie ORPiP
 • 11 czerwca 2012 r. – posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
 • 11 czerwca 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konkursie na Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa SZGiChP w Koszalinie
 • 13 czerwca 2012 r. – spotkanie Zespołu Wizytacyjnego ds. nadzoru nad indywidualnymi praktykami
 • 14 czerwca 2012 r. – szkolenia przeprowadzone przez ORzOZPiP w Koszalinie Danutę Wojewską w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.
 • 15 czerwca 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek/pielęgniarzy
 • 20 czerwca 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 21 czerwca 2012 r. – szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie dla pielęgniarek i położnych nt. Leczenie ran w praktyce pielęgniarskiej przeprowadzone przez Panie Danutę Bralewską i Krystynę Szczerbińską
 • 22 czerwca 2012 r. – udział Przewodniczącej Justyny Laska w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 26 czerwca 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 27 czerwca 2012 r. – szkolenie przeprowadzone w Uzdrowisku Połczyn Zdrój dla pielęgniarek nt. Leczenie ran w praktyce pielęgniarskiej przeprowadzone przez Panie Danutę Bralewską i Krystynę Szczerbińską


Maj 2012 r.

 • 07 maja 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 08 maja 2012 r. – spotkanie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Komisji Kształcenia z przedstawicielami Urzędu Miasta w Koszalinie
 • 12 maja 2012 r. – uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 • 15 maja 2012 r. – spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 15 maja 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 28 maja 2012 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. Prawidłowe odżywianie kobiety w czasie ciąży i karmienia piersią Nowe perspektywy dla ochrony skóry maluszka i jego


Kwiecień 2012 r.

 • 17 kwietnia 2012 r. – posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 17 kwietnia 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 18-19 kwietnia 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w szkoleniu Przewodniczących i Sekretarzy ORPiP
 • 24 kwietnia 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji


Marzec 2012 r.

 • 02 marca 2012 r. – w UM w Koszalinie w sali konferencyjnej odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa na temat „Problemy pacjenta onkologicznego w ujęciu interdyscyplinarnym” Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło w Koszalinie
 • 13 marca 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15 marca 2012 r. – udział przewodniczącej ORPiP w konkursie na pielęgniarkę Oddziałową Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
 • 16 marca 2012 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 19 marca 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 20 marca 2012 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. Rehabilitacja niemowlęcia. Noworodek i niemowlę w domu – jakich rad udzielisz matce?
 • 22 marca 2012 r. – szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie dla pielęgniarek i położnych nt. Leczenie ran w praktyce pielęgniarskiej
 • 24 marca 2012 r. – odbył się XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 • 24 marca 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 27-29 marca 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP
 • 28 marca 2012 r. – posiedzenie Zespołu ds. Epidemiologii


Luty 2012 r.

 • 6 luty 2012 r. – posiedzenie Komisji socjalnej
 • 9 luty 2012 r. – szkolenie zorganizowane przez Przewodniczącą OIPiP w Koszalinie i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Polskim w Połczynie Zdroju
  1. Zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
  2. Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 • 11 luty 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystym otwarciu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć Ogólnej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 14 luty 2012 r. – spotkanie Kadry Kierowniczej
 • 14 luty 2012 r. – posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • 21 luty 2012 r. – posiedzenie Komisji ds. położnych
 • 28 luty 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP


Styczeń 2012 r.

 • 10 stycznia 2012 r. – posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 stycznia 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konkursie na Położną Oddziałową Pododdziału Ginekologii z Blokiem Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 24 stycznia 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 25 stycznia 2012 r. – posiedzenie Komisji ds. opieki długoterminowej


Grudzień 2011 r.

 • 5 grudnia 2011 r. – posiedzenie Komisji socjalnej
 • 6 grudnia 2011 r. – posiedzenie Zespołu ds. epidemiologicznych
 • 6-8 grudnia 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP oraz Delegatów w VI Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Jachrance
 • 9 grudnia 2011 r. – szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie dla przedstawicieli NZOZ-ów z udziałem przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nt. Zmian w rejestrze podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach działalności leczniczej.
 • 13 grudnia 2011 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt.
  1. Masaż niemowlęcia.
  2. Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawnych
 • 20 grudnia 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym i Poradnią Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 27 grudnia 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 30 grudnia 2011 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Listopad 2011 r.

 • 08 listopada 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP VI kadencji i Okręgowego Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej w szkoleniu nt.
  1. Rola i zadania samorządu szkolenie poprowadziła Przewodnicząca ORPiP Justyna Laska
  2. Prawa pacjenta. Prowadzenie dokumentacji medycznej szkolenie poprowadziła Danuta Wojewska Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • 15 listopada 2011 r. – posiedzenie ORPiP VI kadencji
 • 16 listopada 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 22 listopada 2011 r. – posiedzenie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • 23 listopada 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 28 i 29 listopada 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu
 • 30 listopada 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Październik 2011 r.

 • 03 października 2011 r. – szkolenie dla położnych i pielęgniarek środowiskowych zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz firmę Pelargos pt. Pielęgnacja pępka w sytuacji powikłań.
 • 12 października 2011 r. – spotkanie Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP V kadencji
 • 13 października 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP V kadencji
 • 20 października 2011 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej V kadencji
 • 22 października 2011 r. – XXVI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OIPiP w Koszalinie


Wrzesień 2011 r.

 • 08 września 2011 r. – udział przewodniczącej w konferencji „Zdrowie chorego najwyższym dobrem – wpływ efektywnego zarządzenia na jakość świadczonych usług medycznych” w Szczecinie
 • 02 września 2011 r. – udział przewodniczącej w komisji konkursie na z-ce dyrektora ds. lecznictwa szpitala powiatowego w Białogardzie


Lipiec 2011 r.

 • 19 lipca 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP w Koszalinie


Czerwiec 2011 r.

 • 03 czerwca 2011 r. – udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w konkursie na dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie
 • 06 czerwca 2011 r. – spotkanie Komisji Położnych
 • 07 czerwca 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 09 czerwca 2011 r. – udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w konkursie na stanowisko dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie
 • 14-16 czerwca 2011 r. – udział przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 16 czerwca 2011 r. – szkolenie dla położnych i pielęgniarek środowiskowych zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz firmę Pelargos pt. „Dieta kobiety karmiącej”
 • 17 czerwca 2011r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Powiatowego w Białogardzie
 • 20 czerwca 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 21 czerwca 2011 r. – posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 28 czerwca 2011 r. – szkolenie dla położnych pt. „Wdrażanie i realizacja standardu opieki okołoporodowej” zorganizowanego przez OIPiP w Koszalinie
 • 29 czerwca 2011 r. – spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli z Przewodniczącą ORPiP
 • 30 czerwca 2011 r. – spotkanie Kadry Kierowniczej z Przewodniczącą ORPiP


Maj 2011 r.

 • 06 maja 2011 r. – spotkanie Komisji ds. Położnych
 • 10 maja 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 14 maja 2011 r. – XX-lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej uroczystości odbyły się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie
 • 20 maja 2011 r. – udział przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konkursie na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału OIOMDz.
 • 31 maja 2011 r. – posiedzenie Komisji kształcenia ds. refundacji
 • 31 maja 2011 r. – posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 05 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 07 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Kolegium Pielęgniarek i Położnych
 • 07 kwietnia 2011 r. – spotkanie członków Komisji Wyborczej
 • 08 kwietnia 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w Okręgowym Zjeździe Lekarzy
 • 12 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 kwietnia 2011 r. – szkolenie dla pielęgniarek zorganizowane przez firmę Polfam Poznań z zakresu sprzętu stomijnego, zaopatrzenia i opieki około stomijnej
 • 20 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 08 marca 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Kwiecień 2011 r.

 • 05 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 07 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Kolegium Pielęgniarek i Położnych
 • 07 kwietnia 2011 r. – spotkanie członków Komisji Wyborczej
 • 08 kwietnia 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w Okręgowym Zjeździe Lekarzy
 • 12 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 kwietnia 2011 r. – szkolenie dla pielęgniarek zorganizowane przez firmę Polfam Poznań z zakresu sprzętu stomijnego, zaopatrzenia i opieki około stomijnej
 • 20 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 08 marca 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Marzec 2011 r.

 • 08 marca 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15-17 marca 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 21 marca 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w komisji konkursowej na pielęgniarkę Oddziałową Oddziału kardiologii z Pododdziałem Intensywnego nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami: Elektroterapii, USK, Holterowską, Prób Wysiłkowych, Badań Naczyń i Serca, Kontroli Stymulatorów i Zaburzeń Rytmu, Rehabilitacji Kardiologicznej, Rentgenodiagnostyki Zabiegowej, Poradnią Kardiochirurgiczną, Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 23 marca 2011 r. - szkolenie przeprowadzone w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Danutę Wojewską nt. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych . Kodeks etyki.Przewodniczącą ORPiP Justynę Laska nt.Rola i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i Położnych
 • 24 marca 2011 r. - szkolenie dla położnych i pielęgniarek środowiskowych zorganizowane przez Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz firma Pelargos sp. z o.o. pt. „Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia noworodka i niemowlęcia” „Witamina D znana i nieznana. Znaczenie suplementacji witaminą D u niemowląt oraz u kobiet w okresie ciąży i laktacji”
 • 26 marca 2011 r. - odbył się XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 • 28 marca 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w komisji konkursowej na pielęgniarkę Oddziałową Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie


Luty 2011 r.

 • 28 luty 2011 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 24 luty 2011 r. – spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 22 luty 2011 r. – posiedzenie ORPiP
 • 15 luty 2011 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 15 luty 2011 r. - „Zespół stopy cukrzycowej zagadnienia kliniczne, diagnostyka i leczenie”
 • 08 luty 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 04 luty 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w Konferencja Naukowa „Odleżyny-problem pielęgniarki, pacjenta czy rodziny?”, „Kontraktowanie usług pielęgniarskich.”
 • 01 luty 2011 r. - spotkanie Komisji Wyborczej ORPiP


Styczeń 2011 r.

 • 31 stycznia 2011 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 25 stycznia 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w szkoleniu zorganizowanym przez Peralgos temat: „Trudności emocjonalne po porodzie”, „Pierwsza doba w szpitalu, pierwsza doba w domu – wspierająca rola położnej”
 • 20 stycznia 2011 r. - spotkanie Przewodniczącej ORPiP z Kadrą Kierowniczą
 • 19 stycznia 2011 r. - spotkanie Przewodniczącej ORPiP z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP
 • 11 stycznia 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Grudzień 2010 r.

 • 01 grudzień 2010 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 03-04 grudzień 2010 r. - udział dwóch pielęgniarek w Konferencji szkoleniowej pt. „Akademia praw pacjenta”
 • 06-09 grudzień 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP
 • 07 grudzień 2010 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 09 grudzień 2010 r. - spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 14 grudzień 2010 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 15 grudzień 2010 r. - szkolenie poświęcone szczepieniom ochronnym - czyli co każdy rodzic wiedzieć powinien, które odbyło się w OIPiP w Koszalinie
 • 16 grudzień 2010 r. - spotkanie Kadry Kierownicej
 • 21 grudzień 2010 r. - posiedzenie ORPiP
 • 28 grudzień 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 30 grudzień 2010 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Listopad 2010 r.

 • 09 listopad 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 16 listopad 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 listopad 2010 r. - spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 23 listopad 2010 r. - uroczyste spotkanie w siedzibie OIPiP z pielęgniarkami, które w 2009 r.
 • 30 listopad 2010 r. - szkolenie nt. „Profilaktyka zakażeń w DPS” i „Rola i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych” przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Jarocką i Przewodniczącą ORPiP Justynę Laska.


Październik 2010 r.

 • 06 październik 2010 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 06 październik 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 15 październik 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 18-19 październik 2010 r. - udział dwóch pielęgniarek w Konferencji szkoleniowej pt. „Umowa o pracę, czy kontrakt?”,
 • 21 październik 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 21 październik 2010 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej


Lipiec/Sierpień/Wrzesień/2010 r.

 • 28 wrzesień 2010 r. - posiedzenie ORPiP
 • 23 wrzesień 2010 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 14-16 wrzesień 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP
 • 08 wrzesień 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 07 wrzesień 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 06 wrzesień 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 20 lipiec 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 lipiec 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Czerwiec 2010 r.

 • 08 czerwiec 2010 r. - konferencja szkoleniowa „Dylematy medyczne, ekonomiczne i prawne opieki długoterminowej w świetle ubezpieczeń zdrowotnych”
 • 10 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 11 czerwiec 2010 r. - szkolenie dla pielęgniarek i położnych nt „Okres terminalny SLA. Nowe wyzwania dla zespołów hospicyjnych w dobie eutanazji”
 • 15-17czerwiec 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP
 • 17 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 29 czerwiec 2010 r. - posiedzenie ORPiP
 • 29 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Komisji socjalnej
 • 30 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Maj 2010 r.

 • 12 maj 2010 r. - uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie
 • 17 maj 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 18 maj 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 18 maj 2010 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 19 maj 2010 r. - posiedzenie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowisko-Rodzinnych
 • 20 maj 2010 r. - szkolenie dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych nt. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, leczenie i profilaktyka w warunkach domowych
 • 26 maj 2010 r. - szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na temat „Etyka zawodowa pielęgniarek i położnych”
 • 26 maj 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie Justyny Laska w uroczystości nadania Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane nadania imienia patrona Jana Pawła II.


Kwiecień 2010 r.

 • 12 kwiecień 2010 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 14 kwiecień 2010 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 20 kwiecień 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 21 kwiecień 2010 r. - szkolenie na temat „Opiekun prawny i kuratela, kurator dla osoby niepełnosprawnej” szkolenie poprowadziła Pani Anna Sroczyńska Przewodnicząca Sądu Rodzinnego w Koszalinie
 • 21 kwiecień 2010 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 27 kwiecień 2010 r. - szkoleniu na temat „Prewencja i terapia zespołu stopy cukrzycowej” wykład poprowadziła lek. med. Danuta Cybulska. Prezentacja opatrunków specjalistycznych firmy CONVATEC
 • 30 kwiecień 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Marzec 2010 r.

 • 01 marzec 2010 r.- szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Koszalinie na temat odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych
 • 05 marzec 2010 r. - szkolenie dla pielęgniarek na temat badań przesiewowych
 • 08 marzec 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 09 marzec 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 11 marzec 2010 r. - szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Koszalinie na temat przepisów prawa i Kodeksu Etyki w Darłowie
 • 15-17 marzec 2010 r. - udział przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 25 marzec 2010 r. - odbył się Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie


Luty 2010 r.

 • 02 luty 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 09 luty 2010 r. - szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 09 luty 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 luty 2010 r. - szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Koszalinie na temat praw pacjenta
 • 26 luty 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Styczeń 2010 r.

 • 19 styczeń 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w otwarciu nowej siedziby Nasze Hospicjum w Koszalinie
 • 19 styczeń 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 20 styczeń 2010 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy


Grudzień 2009 r.

 • 30 grudzień 2009 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej ORPiP
 • 29 grudzień 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 grudzień 2009 r. - szkolenie dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych z zakresu wykonywania testów przesiewowych u dzieci 2,4,5 lat
 • 16 grudzień 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 15 grudzień 2009 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 10 grudzień 2009 r. - spotkanie Kadry Kierowniczej
 • 09 grudzień 2009 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 08 grudzień 2009 r. - spotkanie pełnomocnych przedstawicieli ORPiP
 • 03 grudzień 2009 r. - udział pielęgniarek i położnych w szkoleniu na temat leczenia ran przeprowadzonego przez Danutę Bralewską i Krystynę Szczerbińska przy współudziale firmy


Listopad 2009 r.

 • 27 listopad 2009 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w konkursie na pielęgniarki Oddziałowe Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim
 • 26 listopad 2009 r. - spotkanie z pielęgniarkami i położnymi które odeszły na emeryturę w 2008 r.
 • 25 listopad 2009 r. - spotkanie pielęgniarek i położnych środowiskowo rodzinnych z przedstawicielami NFZ Oddział w Szczecinie w OIPiP w Koszalinie
 • 24 listopad 2009 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w warsztatach edukacyjnych dla pielęgniarek i położnych
 • 20 listopad 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 19 listopad 2009 r. - szkolenie dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS na temat „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS)” oraz szkolenie przeprowadzone przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Koszalinie Danutę Wojewską nt. „Odpowiedzialność zawodowa w oparciu o przepisy kodeksu etyki zawodowej pielęgniarek i położnych”
 • 18 listopad 2009 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w spotkaniu z pielęgniarkami i położnymi Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz udział pielęgniarek i położnych w szkoleniu na temat „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w świetle przepisów prawa i Kodeksu Etyki przeprowadzonego przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Danutę Wojewską i Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Ewę Wojciechowską
 • 17 listopad 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Październik 2009 r.

 • 09 październik 2009 r. - spotkanie komisji ds. POZ
 • 15 październik 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 16 październik 2009 r. - spotkanie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych
 • 20 październik 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 23 październik 2009 r. - odbyły się warsztaty edukacyjne nt. „Prawidłowa obserwacja i cena rozwoju psycho - ruchowego noworodka”
 • 30 październik 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy


Wrzesień 2009 r.

 • 07 wrzesień 2009 r. posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 08 wrzesień 2009 r. posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 22 wrzesień 2009 r. posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 29 wrzesień 2009 r. udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w komisji konkursowej na stanowisko położnej oddziałowej w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz pielęgniarki oddziałowej w oddziale pediatryczno-neonatologicznym


Sierpień 2009 r.

 • 18 sierpień 2009 r. posiedzenie Prezydium ORPiP


Lipiec 2009 r.

 • 14 lipiec 2009 r. posiedzenie Prezydium ORPiP


Czerwiec 2009 r.

 • 02 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 03 czerwiec 2009 r. - szkolenie dla Położnych Środowiskowych, Pielęgniarek z oddziałów Noworodkowych, Prelegentek Szkół Rodzenia
 • 08 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
 • 09 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 23 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych
 • 24 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych
 • 29 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej


Maj 2009 r.

 • 04 maj 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
 • 06 maj 2008 r. - konferencja "Zapowbieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej" sala wykładowa Bank Gospodarki Żywnościowej w Koszalinie
 • 07 maj 2009 r. - udział Przewodniczącej Justyny Laska i członków ORPiP w konkursie na pielęgniarki Oddziałowe w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie
 • 12 maj 2009 r. - uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie
 • 18 maj 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP w Koszalinie
 • 21 maj 2009 r. - szkolenie dla pielęgniarek Domów Pomocy Społecznej
 • 25-26 maj 2009 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w Nadzwyczajnym posiedzeniu NRPiP w Warszawie


Kwiecień 2009 r.

 • 07 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 09 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 15 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 20 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 21 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 23 kwiecień 2009 r. - Szkolenie dla pielęgniarek nt. „Pielęgnacja pacjenta ze stomią”


Marzec 2009 r.

 • 06 marzec 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 10 marzec 2009 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 17 marzec 2009 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 19 marzec 2009 r. - XXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 24-26 marzec 2009 r. - udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie


Luty 2009 r.

 • 02 luty 2009 r. - udział Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie mgr Danuty Kucharskiej w egzaminie EKG zorganizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i promocji Zdrowia w Szczecinie Oddział w Koszalinie posiedzenie Komisji Kształcenia ds.
 • 06 luty 2009 r. - udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Justyny Laska w egzaminie pielęgniarstwa Rodzinnego zorganizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i promocji Zdrowia w Szczecinie Oddział w Koszalinie
 • 06 luty 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds 5-letniej przerwy wykonywania zawodu Pielęgniarki
 • 10 luty 2009 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 23 luty 2009 r. - udział przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 24 luty 2009 r. - posiedzenie Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 25 luty 2009 r. - szkolenie komisja ds. pielęgnowania ran nt. niewydolność żylna. Diagnostyka i leczenie.


Styczeń 2009 r.

 • 13 styczeń 2009 r. - Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 styczeń 2009 r. - przeprowadzenie szkolenia przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Danutę Wojewską na temat etyki zawodowej pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania
 • 19 styczeń 2009 r. - spotkanie Komisji Położnych
 • 20 styczeń 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 21 styczeń 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji


Grudzień 2008 r.

 • 09-11 grudzień 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 08 grudzień 2008 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 09 grudzień 2008 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli
 • 11 grudzień 2008 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 12 grudzień 2008 r. - posiedzenie Komisji kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 16 grudzień 2008 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 30 grudzień 2008 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych


Listopad 2008 r.

 • 03 listopad 2008 r. - udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w spotkaniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na temat
 • 06 listopad 2008 r. - posiedzenie Komisji kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 18 listopad 2008 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 24 listopad 2008 r. - posiedzenie Komisji kształcenia ds. refundacji


Październik 2008 r.

 • 07 październik 2008 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 13 październik 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 14 październik 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 23 październik 2008 r. - udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w konkursie na Z-cę Dyrektora KRUS
 • 24 październik 2008 r. - szkolenie na temat: Stypy cukrzycowej
 • 31 październik 2008 r. - nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ORPiP


Wrzesień 2008 r.

 • 04 wrzesień 2008 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 09-11 wrzesień 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 16 wrzesień 2008 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 23 wrzesień 2008 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 30 wrzesień 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji


Sierpień 2008 r.

 • 12 sierpień 2008 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych
 • 11 sierpień 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Lipiec 2008 r.

 • 15 lipiec 2008 r. - posiedzenie prezydium ORPiP


Czerwiec 2008 r.

 • 03 czerwiec 2008 r. - spotkanie pań pielęgniarek emerytek z Przewodniczącą ORPiP z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
 • 05 czerwiec 2008 r. - szkolenie na temat „samokontrola i powikłania w cukrzycy”
 • 10-12 czerwiec 2008 r. - udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 17 czerwiec 2008 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 19 czerwiec 2008 r. - posiedzenie kadry Kierowniczej
 • 23 czerwiec 2008 r. posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 24 czerwiec 2008 r. posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 27 czerwiec 2008 r. szkolenie na temat leczenia ran odleżyn


Maj 2008 r.

 • 07 maj 2008 r. - spotkanie Pełnomocnych przedstawicieli ORPiP
 • 10 maj 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym "Pielęgniarstwo i położnictwo - realia, oczekiwania i zagrożenia"
 • 12 maj 2008 r. - udział Przewodniczącej w konferencji "W obliczu zmian systemowych w ochronie zdrowia" zorganizowanej z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 • 14 maj 2008 r. - szkolenie dla pielęgniarek i położnych prowadzone przez dr Krzysztofa Małkowskiego na temat "Obsługa portów naczyniowych"
 • 18 maj 2008 r. - udział Wiceprzewodniczącej Pani Danuty Kucharskiej w Regionalnej Konwencji Programowej Unii Pracy nt "sytuacji w ochronie zdrowia w regionie Środkowopomorskim"
 • 19 maj 2008 r. - udział Wiceprzewodniczącej Pani Danuty Kucharskiej w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej ds. 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu
 • 20 maj 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP w Koszalinie
 • 20 maj 2008 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 27 maj 2008 r. - udział przewodniczącej ORPiP w konferencji naukowo - szkoleniowej "Jakość w ochronie zdrowia"


Kwiecień 2008 r.

 • 07 kwiecień 2008 r. - spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 08 kwiecień 2008 r. - szkolenie na temat "Problem odleżyn w praktyce pielęgniarskiej"
 • 15 kwiecień 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Marzec 2008 r.

 • 04-06 marzec 2008 r. - udział Przewodniczącej i Sekretarza ORPiP w Koszalinie w szkoleniu zorganizowanym przez NRPiP w Warszawie
 • 13 marzec 2008 r. - szkolenie Rzeczników
 • 11-13 marzec 2008 r. - udział Przewodniczącej w Posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 18 marzec 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 marzec 2008 r. - spotkanie Komisji Problemowej ds. POZ
 • 20 marzec 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w spotkaniu z pielęgniarkami Uzdrowiska Połczyn SA
 • 27 marzec 2008 r. - XXII Zjazd Pielęgniarek i Położnych


Luty 2008 r.

 • 07 luty 2008 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli
 • 08 luty 2008 r. - spotkanie Przewodniczącej z Wojewodą Zachodniopomorskim. Na spotkaniu omawiano sytuację pielęgniarek i położnych dotyczącą aktualnych podwyżek oraz powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. opieki długoterminowej
 • 12 luty 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 luty 2008 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 25 luty 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystościach otwarcia Oddziału Otolaryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
 • 26 luty 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 28 luty 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji wojewódzkiej nt. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 głównym narzędziem w realizacji założeń polityki zdrowotnej państwa. zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie.
 • 29 luty 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystościach wręczenia certyfikatu ISO 9001:2001 dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie


Styczeń 2008 r.

 • 15 styczeń 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 22 styczeń 2008 r. - posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 22 styczeń 2008 r. - posiedzenie Komisji ds. Odleżyn
 • 24 styczeń 2008 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 29 styczeń 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 31 styczeń 2008 r. - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej
 • 31 styczeń 2008 r. - szkolenie Rzeczników