BIP NFZ

Obchody 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

        20 maja 2016 r. świętowaliśmy 25-lecie Samorządu zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. Uroczystość odbyła się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

        Doniosłym momentem uroczystości było wręczenie przez Panią prezes NRPiP Zofię Małas odznaczeń samorządowych za wkład i pracę w tworzenie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz za zaangażowanie w działalność na rzecz naszego środowiska. 

„Złotą Odznaką za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych” zostały uhonorowane:

 • Maria Pomarańska - Przewodnicząca I i II kadencji 
 • Małgorzata Wypych - Przewodnicząca III i IV kadencji 

„Srebrną Odznaką za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych” zostały odznaczone:

 • Krystyna Szornak – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej I i II Kadencji, członek Komitetu Organizacyjnego Samorządu, delegat na Zjazd Krajowy I i II Kadencji
 • Grażyna Margas – Skarbnik I i II Kadencji, redaktor Biuletynu od 1994 r., członek Prezydium VI Kadencji 
 • Ewa Wojciechowska – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych I, II, V, VI Kadencji
 • Irena Koczur – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej I i II Kadencji
 • Wiesława Miller – Pielęgniarka Naczelna Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, Członek Komitetu Organizacyjnego Samorządu.  

„Brązową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych” odznaczony został:

 • Tadeusz Grzelak - Redaktor Biuletynu do 1994 r. Członek Prezydium I kadencji 

Wyróżnienia za pracę na rzecz Samorządu otrzymały:

 • Irena Rafalska – Członek Komitetu Organizacyjnego Samorządu
 • Jolanta Zakrzewska-Łuczak, Sekretarz I Kadencji, członek Komitetu Organizacyjnego 
 • Irena Przygoda - Członek i Skarbnik Komitetu Organizacyjnego Samorządu
 • Zofia Wilczyńska – Poseł RP.

        Uroczystość ta była również doskonałą okazją do wręczenia pielęgniarkom i położnym wyróżnień za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków zawodowych, i szczególną postawę etyczną wobec pacjentów i współpracowników.

Wyróżnienia otrzymały:

 • Wiesława Balcerzak, pielęgniarka - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Szczecinku
 • Ewa Buczma, pielęgniarka - Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju
 • Barbara Cebulak, pielęgniarka - Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Koszalin 
 • Barbara Chylak, pielęgniarka – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Kołobrzeg 
 • Agnieszka Goch-Budna, pielęgniarka - Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie 
 • Anna Iwanisik, pielęgniarka - Szpital Wojewódzki w Koszalinie
 • Beata Jamrożek, pielęgniarka - Patronka sp. z o.o. w Szczecinku
 • Jolanta Kiekisz, pielęgniarka – Regionalny Szpital w Kołobrzegu
 • Janina Krawczuk, pielęgniarka - Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim
 • Krystyna Morawska, pielęgniarka - Szpital Wojewódzki w Koszalinie
 • Teresa Piwowarska, położna Szpital Powiatowy w Sławnie
 • Bożena Ratajczak, pielęgniarka - Lukmed sp. z o.o. w Świdwinie
 • Krystyna Rzepecka, pielęgniarka - Indywidualna praktyka - Zakład Pielęgniarski „Zdrowie” w Połczynie Zdroju
 • Halina Sadurek, pielęgniarka - Centrum Rehabilitacji Rolników „Niwa” w Kołobrzegu
 • Barbara Sokołowska, położna - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Koszalinie
 • Krystyna Szczerbińska, pielęgniarka - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 
 • Dorota Szylak, pielęgniarka - Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
 • Grażyna Woś, pielęgniarka - Zakład Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych „Med-bis” w Świdwinie
 • Małgorzata Zdrowowicz-Zajko, pielęgniarka - Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Publicznego „Medison” w Koszalinie
 • Elżbieta Żebrowska, pielęgniarka - Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Sławoborzu.

 

       Końcowym akcentem uroczystości było wspólne obejrzenie wystawionego przez BTD spektaklu „Szalone nożyczki”.

       Serdecznie wszystkim gratuluje oraz składam najlepsze życzenia sukcesów w pracy zawodowej. Z okazji jubileuszu 25-lecia wydaliśmy także biuletyn – opisujący fakty z historii samorządu OIPiP w Koszalinie. 

 

        Bożena Wojcikiewicz 

Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie.

  

Galeria zdjęć - 25-lecie OIPiP

Biuletyn jubileuszowy