BIP NFZ
Harmonogram posiedzeń Prezydium i ORPiP na 2018 rok
 
  Gremium
Planowany termin
Dzień tygodnia
1
Prezydium  16 stycznia wtorek
2
Prezydium  27 luty wtorek
3
ORPiP  13 luty wtorek
4
Prezydium  27 marca wtorek
5
Prezydium  17 kwietnia wtorek
6
Prezydium  15 maja wtorek
7
ORPiP  5 czerwca wtorek
8
Prezydium  26 czerwca wtorek
9
Prezydium  17 lipca wtorek
10
Prezydium  7 sierpnia wtorek
11
Prezydium  4 września wtorek
12 ORPiP  18 września wtorek
13
Prezydium  9 października wtorek
14
Prezydium  6 listopada wtorek
15 Prezydium  11 grudnia wtorek
16
ORPiP  18 grudnia wtorek
 

Okręgowy Zjazd – 03 marca 2018r.