BIP NFZ
Harmonogram posiedzeń Prezydium i ORPiP na 2017 rok
 
  Gremium
Planowany termin
Dzień tygodnia
1
Prezydium  17 stycznia wtorek
2
Prezydium  7 luty wtorek
3
ORPiP  21 luty wtorek
4
Prezydium  21 marca wtorek
5
Prezydium  11 kwietnia wtorek
6
Prezydium  9 maja wtorek
7
ORPiP  6 czerwca wtorek
8
Prezydium  27 czerwca wtorek
9
Prezydium  11 lipca wtorek
10
Prezydium  1 sierpnia wtorek
11
Prezydium  5 września wtorek
12 ORPiP  26 września wtorek
13
Prezydium  17 października wtorek
14
Prezydium  14 listopada czwartek
15 Prezydium  5 grudnia wtorek
16
ORPiP  19 grudnia wtorek
 

 Posiedzenie Prezydium lub Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
    może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą na bieżąco zamieszczone
    na stronie www OIPiP. 

Okręgowy Zjazd – 11 marca 2017r.