BIP NFZ

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. 2013.217) rejestry podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzi się w systemie teleinformatycznym: wnioski o wpis, zmianę danych objętych wpisem oraz wykreślenia z rejestru powinny być składane w postaci elektronicznej.

Przepis § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z  rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) przewidywał  okres przejściowy,  w którym  wnioski  mogły być składane także w formie papierowej. Okres ten upłynął  z dniem   31 marca 2013r.

Począwszy od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru praktyk zawodowych, zmianę wpisu do rejestru oraz wykreślenia z rejestru składa się wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. 2013.235.) - §14 w/w  rozporządzenia.

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl   i podpisać go stosownym narzędziem autoryzacyjnym. Bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 

ZAKŁADANIE KONTA W APLIKACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

1) Wchodzimy na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dostępną pod adresem: www.rpwdl.csioz.gov.pl.

2) W sekcji „Praktyki pielęgniarek i położnych” należy kliknąć w link „Aplikacja dla Praktyk Zawodowych”

3) Na stronie logowania po kliknięciu w link „Jeżeli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj” zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Należy go poprawnie wypełnić (login i hasło wymyślamy samodzielnie).

4) W następnym kroku dokonujemy aktywacji konta. Zatem logujemy się do swojej poczty i otwieramy        e-maila, a następnie klikamy w link aktywacyjny. Jeśli nie dokonano aktywacji konta (nie otrzymaliśmy stosownego komunikatu) należy skopiować cały link i wkleić go do przeglądarki.

5) Logujemy się do aplikacji przy  użyciu login i hasła.

 

 

Jeżeli posiadasz księgę rejestrową i chciałabyś uzyskać do niej uprawnienia, zaloguj się do aplikacji         i zajrzyj na zakładkę „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych”. Znajdujący się na tej stronie wniosek należy wydrukować i poprawnie wypełnić. Jeśli nie znasz numeru swojej księgi rejestrowej, skorzystaj z ogólnodostępnej wyszukiwarki w sekcji „Praktyki Pielęgniarek i położnych”. Możesz ją wyszukać, wprowadzając pojedyncze dane np.: numer prawa wykonywania zawodu czy nazwisko. Wypełniony wniosek odeślij do Izby na pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na fax 94/3489097 bądź dostarcz  osobiście. 

 

 

 

Średni czas rozpatrywania takiego wniosku to dwa dni. Po tym okresie prosimy ponownie zalogować się do Aplikacji dla Praktyk Zawodowych i sprawdzić czy na zakładce z zaświadczeniami znajduje się aktualne zaświadczenie. Jeśli tak jest, to oznacza, iż użytkownik posiada uprawnienia do swojej księgi rejestrowej i od tej pory może wstawiać dla niej wnioski o zmianę i o wykreślenie z rejestru. 

 

Uwaga, jeśli wniosek o wpis został wstawiony w Aplikacji dla Praktyk Zawodowych, to po dokonaniu wpisu do księgi przez pracownika Izby takiemu użytkownikowi automatycznie są nadawane uprawnienia do jego księgi rejestrowej.

 

 

 

 

Informujemy jednocześnie, iż każdy wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym. Dlatego już teraz prosimy zaopatrzyć się w kartę z certyfikatem kwalifikowanym jednego z centrum certyfikacji: Certum, KIR, Sigillum, MobiCert lub CenCert bądź w profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.