BIP NFZ

Opinia konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa rodzinnego


 

Szczecin, 20. Maja 2009 r.

 

 

Szanowna Pani

mgr Justyna Laska

Przewodnicząca OIPiP w Koszalinie

 

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące podawania przez pielęgniarki rodzinne w warunkach domowych Mannitolu 20% we wlewie kroplowym, przedstawiam opinię:

 

Opinia konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa rodzinnego


Dotyczy: podawania Mannitolu w warunkach domowych przez pielęgniarki rodzinne

 

Na rynku dostępne są:

  1. Mannitol firmy Baxter 20%
  2. oraz Mannitol firmy Fresenius

poza różnicami w przechowywaniu i rozpuszczaniu (koniecznie przeczytać ulotki) najważniejsza różnica dotyczy podawania. 

Mannitol firmy Baxter 20% (foliowe opakowanie) podaje się  wyłącznie do żyły centralnej, natomiast Mannitol firmy Fresenius (szklane opakowanie) - do dożylnych wlewów kroplowych. Nie otrzymałam do dziś opinii od firm, co do interpretacji tych  zapisów.

W wykazie ministerialnym dotyczącym podawania leków przez pielęgniarki nie ma mannitolu.

Stosując się do zasad podawania leków pielęgniarka zapoznaje się z działaniem leku, możliwością wystąpienia działań niepożądanych, zapobiegania ich wystąpieniu oraz udzielenia pacjentowi pomocy.

Opis w informacji o leku dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły podczas lub po zakończeniu wlewu wyraźnie wskazuje na konieczność  stałej obecności pielęgniarki przy pacjencie w trakcie wlewu i po zakończeniu, przy czym czas w jakim mogą wystąpić działania niepożądane nie został przez producenta precyzyjnie określony.

 

 

Producent wskazuje, iż: „W razie wystąpienia działań niepożądanych należy natychmiast przerwać wlew, ocenić stan pacjenta i zastosować odpowiednie leczenie i, jeśli to konieczne zachować pozostałą część roztworu do badań”.

Działania niepożądane, mogące wystąpić, to:  objawy zastoju w krążeniu płucnym, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, kwasica, ubytek elektrolitów, suchość w jamie ustnej, zwiększone pragnienie, nadmierna diureza, zatrzymanie moczu, obrzęki, bóle głowy, niewyraźne widzenie, drgawki, nudności, wymioty, nieżyt nosa, ból ramion, martwica skóry, zakrzepowe zapalenie żył, dreszcze, zawroty głowy, pokrzywka, odwodnienie, niedociśnienie, częstoskurcz, gorączka, bóle w klatce piersiowej podobne do dławicowych.

Z uwagi na powyższe, jak również na brak uregulowań prawnych dotyczących podawania leków silnie działających, uważam za niewskazane podawanie mannitolu w warunkach domowych.

Obowiązujące akty prawne Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5.07.1996r., szczególnie art. 4 i art. 5 oraz art. 22, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2007.11.07  w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Dz.U.07.210.1540, a także opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki rodzinne leków drogą dożylną mogących wywołać niepożądane reakcje stanowiące zagrożenie życia i zdrowia pacjentów, wyjaśniają sytuację, dla których pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania iniekcji dożylnych w warunkach domowych bez obecności lekarza.

 

Na stronach Internetowych: http://www.fresenius-kabi.pl/index.pl?navi=330&allow=tak. znajduje się szczegółowy opis działania leku oraz działań niepożądanych.

 

Z poważaniem Bożena Mroczek