BIP NFZ

Narodowy Instytut Leków wznawia organizowanie kursów

Informujemy, że po okresie przerwy związanej z pandemią COVID-19, Narodowy Instytut Leków wznawia organizowanie kursów, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną będą odbywać się wyłącznie w trybie online.

Wszystkie osoby zainteresowane rozwiązywaniem problemów związanych z gospodarowaniem odpadami w obszarze medycznym, w tym:

  • analizą kosztów ponoszonych przed podmioty medyczne,
  • aktualizacją obowiązujących procedur,
  • postępowaniem z odpadami zakaźnymi i wysoce zakaźnymi,
  • postępowaniem  z odpadami skażonymi SARS-CoV-2,

zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleniową znajdującą się na stronie Narodowego Instytutu Leków https://www.nil.gov.pl w zakładce NAUKA I EDUKACJA w folderze KURSY I SZKOLENIA