BIP NFZ

Komunikat - wznowienie kursów Przetaczanie krwi i jej składników dla piel. i poł.

UWAGA !!!

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2021r. (Dz.U.2021.902) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składnikówinformujemy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

 

wznawia kursy podstawowe i uzupełniające
PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW w formie on-line

 

Wymagania do zgłoszenia na kurs bądź uzyskania przedłużenia zaświadczenia:

- karta zgłoszenia z podanym indywidualnym adresem e-mail oraz z wymaganymi załącznikami określonymi w karcie zgłoszenia (dostępna na stronie OIPiP w Koszalinie)

 

Minimalne wymagania techniczne, które muszą spełnić uczestnicy kursu są następujące:

  • indywidulany adres mailowy, na który RCKiK w Szczecinie prześle na 1-3 dni przed kursem link do logowania z instrukcją

  • zainstalowany program Skype,

  • włączony mikrofon (należy kliknąć odpowiednią ikonę na ekranie) w celu umożliwienia dwukierunkowej łączności w czasie rzeczywistym, co jest wymaganiem Rozporządzenia.

 

Osobom zakwalifikowanym na kurs wysyłamy zawiadomienie o kursie
na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail!W pierwszej kolejności przeszkolone będą osoby, które wykorzystały dwukrotne przedłużenie zaświadczenia.

Osobom, którym kończą się uprawnienia w najbliższym czasie nadal będzie przedłużana ważność zaświadczeń na 6 miesięcy (wersja papierowa po przesłaniu karty zgłoszenia).

 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 94 341-11-02