BIP NFZ

Stanowisko Nr 45 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie złożenia do Komisji Zdrowia Senatu RP wniosku o ujęcie w sprawozdaniu Komisji Zdrowia Senatu RP do uchwalonej przez Sejm 27.11.2020r. ustawy o zmianie niektórych us

(druk sejmowy 763,776 i 776 A; druk senacki: 279) poprawek dotyczących procedury dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki położnej dla osób, które posiadają dyplomy uzyskane w państwach trzecich nienależących do unii Europejskiej zmierzających do zaniechania przyjęcia tej regulacji i przyjęcie sprawozdania Komisji Zdrowia Senatu RP przez Senat RP w tym zakresie.

pobierz...