BIP NFZ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, Regionalne  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zawiesza kursy do końca marca 2020r.

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zawiesza prowadzenie

 wszelkich szkoleń i kursów na okres 2 tygodni, tj. od dnia 13.03.2020 do 27.03.2020 r.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.