BIP NFZ

Zmiany w wystawianiu i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W związku w wejściem w życie od 1.01.2020 r. nowego systemu obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, niosącego za sobą duże zmiany w wystawianiu i realizacji zleceń, prosimy o rozpowszechnienie wśród lekarzy i pielęgniarek informacji o nowych zasadach, które wejdą w życie od stycznia 2020 r.

Na stronie ZOW NFZ zamieszczony został komunikat:

http://www.nfz-szczecin.pl/swiadczeniodawcy_news_2694_od_1_stycznia_quotzlecenia_na_zaopatrzenie_w_wyroby_medycznequot_na_nowych_zasadach_.htm