BIP NFZ

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych

1. Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia - podwyżki dla pielęgniarek i położnych - konieczność przekazywania kolejnej informacji  pobierz -http://www.nfz-szczecin.pl/swiadczeniodawcy_news_2518_komunikat_podwyzki_dla_pielegniarek_i_poloznych.htm

2. zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz.U.2019.1628