BIP NFZ

Projekt pisma NIPiP oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozwiązania problemu kontynuowania wzrostów wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych po 31-08-2019 r

więcej...