BIP NFZ

Życzenia z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Drogie Koleżanki i Koledzy

Z okazji  Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
w imieniu

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i własnym

składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i rodzinnym, a w pracy zawodowej satysfakcji,
radości i uśmiechu ze strony pacjentów.

Życzę Państwu, by każdy następny dzień na nowo odkrywał sens i wartość tej trudnej pracy
i mobilizował do podejmowania coraz to nowych odważniejszych wyzwań.

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Bożena Wojcikiewicz