BIP NFZ

Indywidualne i Grupowe Praktyki Pielęgniarek i Położnych obowiązek przekazywania danych statystycznych Urząd Statystyczny w Krakowie informuje,

że realizując zadania na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego
będzie zbierał i analizował sprawozdania o symbolu MZ.