BIP NFZ

KOMUNIKAT skierowany do

Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4.

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której są Państwo członkiem w celu przekazania na piśmie informacji dotyczącej:

- daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa, posiadania karty specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej, złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Powyższe informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).

Informuję, że dnia 29 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie odbędzie się spotkanie w sprawie kształcenia podyplomowego – specjalizacji prowadzonych przez Firmę Interrete sp. z o.o. we Wrocławiu.

proszę o przybycie Kierowników specjalizacji a także zainteresowanych uczestników kształcenia.

(-) Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie