BIP NFZ

Badania naukowe wśród Pielęgniarek/Pielęgniarzy

W związku z realizacją badań naukowych wśród Pielęgniarek i Pielęgniarzy, zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie anonimowego formularza badawczego na temat rozwoju indywidualnego, organizacyjnego i społecznego: https://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5c1f891296277/