BIP NFZ

Pismo Prezes NRPiP do Ministerstwa Zdrowia odnośnie nowelizacji Rozporządzenia z dnia 12.06.2018r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ

Do przeczytania...