BIP NFZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Nr 21 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Pismo przewodnie NRPiP...

Czytaj stanowisko...