BIP NFZ

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych stanowisko nr 20 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w § 5 ust.6 pkt 2 zapisu w brzmieniu: ratownika medycznego. więcej...