BIP NFZ

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 21 czerwca 2018 r.

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 21 czerwca 2018 r.
- Stanowisko Nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia
i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione
w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów
- Stanowisko Nr 19 Naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącego przekazania
dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych więcej...