BIP NFZ

Badanie fokusowe

Poniżej link do ankiety:

 

https://www.surveymonkey.com/r/MedStres1

 

Państwa zaangażowanie pozwoli na uzyskanie wiedzy niezbędnej dla udoskonalenia programu szkoleniowo-terapeutycznego przeciwdziałającego stresowi oraz jego negatywnym skutkom.

Do udziału w badaniu zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych - lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych.

Udział w badaniu fokusowym oznacza realny wpływ na program Med-Stres i gwarantuje Państwu pierwszeństwo w dostępie do niego. 

Nie wiąże się to jednak z koniecznością udziału w kolejnej jego części, jedynie daje taka możliwość.