BIP NFZ

BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie we współpracy 
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

ZAPRASZA NA

BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY Z ZAKRESU:

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych

Program kursu obejmuje: 70 godz., w tym

 - zajęcia teoretyczne – 35 godz.

- zajęcia praktyczne – 35 godz.

 

WRZESIEŃ 2017r.

Edycja: KOSZALIN

 

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się na ww. kurs poprzez
System Monitowania Kształcenia

smk.ezdrowie.gov.pl

 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:

59 842 78 63

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

 

Uwaga!

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w jednym kursie.

Osoby, które ukończyły w ramach trwającego projektu kursy tj. Ordynowanie leków i wypisywanie recept
dla pielęgniarek i położnych cz. I, Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. II,   Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych lub Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych nie mogą brać udziału w ww. kursie.