BIP NFZ

Agresywne zachowania pacjenta i osób trzecich - ochrona prawna personelu medycznego

 

            Szkolenie adresowane jest do personelu podmiotów leczniczych  a jego zadaniem jest   przedstawienie optymalnych sposobów prawnej reakcji

            na tego typu zdarzenia, w tym również zasady postępowania personelu w trakcie udzielania pomocy takim pacjentom oraz najskuteczniejsze

            sposoby  służące ochronie godności oraz dobrego imienia osób wykonujących zawód lekarza.

Wykładowcą  będzie Pan mgr Paweł Strzelec, radca prawny, wykładowca akademicki, od 2000 r. prowadzący szkolenia z prawa dla personelu medycznego

oraz kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.

Termin szkolenia : 02.03.2017 r. godz. 10.00  – 16.00, Warszawski Dom Technika,  Warszawa  ul. Czackiego 3/5 .

Biorąc pod uwagę tematykę szkolenia zapraszam do udziału w szkoleniu lub delegowaniu merytorycznych pracowników. Warunki uczestnictwa w załączeniu.

 

                                      

                                           Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                              dr Zbigniew Kapuścik  

 

 

   Agenda szkolenia

 

Agresywne zachowanie pacjenta i osób trzecich  - ochrona prawna  personelu medycznego

         Warszawa 02.03.2017 r., godz. 10.00 -16.00 Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5

 

 

Pan mgr Paweł STRZELEC

1. Pojęcie i formy agresywnych zachowań pacjentów oraz ich rodzin.

2. Ochrona personelu medycznego przy użyciu środków prawa karnego.

3. Ochrona prawno-karna personelu medycznego na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych.

4. Ochrona personelu medycznego przy użyciu środków prawa cywilnego

a) rodzaje dóbr osobistych osób wykonujących zawody medyczne podlegających ochronie prawnej

b) sposoby naruszenia dobór personelu medycznego ( przemoc fizyczna, obelgi, pomawianie za pomocą środków

     masowego przekazu w tym internetu ) a wybór optymalnego środka ochrony

c) odszkodowanie i zadośćuczynienie w procesie cywilnym

5. Zasady dokumentowania aktów agresji oraz sporządzania podstawowych pism procesowych.

6. Czy pacjenci i osoby trzecie mogą rejestrować wizerunek osób wykonujących zawody medyczne?

7. Prawo  do odmowy wykonania świadczenia oraz tzw. dyscyplinarne wypisanie pacjenta.

8.  Polisa ubezpieczeniowa na wypadek agresji pacjenta lub osób trzecich.

8. Studium przypadku i dyskusja.

  

                                           

 

 

                                         KARTA ZGŁOSZENIA

Agresywne zachowanie pacjenta i osób trzecich  -  ochrona prawna  personelu medycznego

       Warszawa 02.03.2017 r., godz. 10.00 -16.00 Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5

 

Jednostka :…………………………………………………………………………………………..

Adres, telefon :……………………………………………………………………………………...

NIP : …………………………………………………………………………………………………..

Osoba zgłaszana

Imię, nazwisko, tel.:………………………………………………………………………………..

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby   375  zł  x                   osób  =                    zł .

Oświadczamy, iż należność przekazana zostanie - po szkoleniu - przelewem na rachunek bankowy Europejskiego Centrum Edukacyjnego

ING Bank Śląski S.A. 57 1050 1025 1000 0090 7267 3776

                                                             

                                                                                        Podpis i pieczątka osoby

                                                                                              upoważnionej

 

Uczestnictwo prosimy potwierdzić  do 01.03.2017 r. – karty zgłoszenia uczestnictwa  prosimy o przesłanie faxem na nr : 22 490-55-33 

lub mailem na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszt szkolenia obejmuje: szkolenie, zaświadczenie, materiały szkoleniowe, posiłek