BIP NFZ

Stanowisko Prezydium ORPiP w Rzeszowie

Stanowisko Prezydium ORPiP w Rzeszowie dotyczące  szkoleń pielęgniarek i położnych z zakresu wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich

Stanowisko 1 - pobierz

Stanowisko 2 - pobierz