Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 5 grudnia 2022 r. Pismo przewodnie Projekt OSR Tabela do uwag

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  7 grudnia 2022 r. Pismo przewodnie Projekt OSR Tabela do uwag

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenia w sprawie: sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenia w sprawie: sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Uwagi lub brak uwag zgodnie z tabelką proszę o … Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie w terminie  do 15 listopada 2022  r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt Uzasadnienie Tabela do uwag OSR

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 5 grudnia 2022 r. Zarządzenie i uzasadnienie OSR Tabela do uwag Załącznik 1 Załacznik 1a

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 5 grudnia 2022 r. Projekt OSR Tabela do uwag

Skip to content