Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Kobiety w medycynie – 24 maja

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Koszalinie oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na spotkanie z Iwoną Sławińską, historyczką, przez 25 lat zawodowo związaną ze szkolnictwem medycznym w Koszalinie, obecnie zajmującą się popularyzacją historii miasta, a przede wszystkim ludzi z tą historią związanych. Jest jedną z administratorek grupy Stary Koszalin Miłośnicy oraz sekretarzem redakcji „Rocznika … Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 4 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org   TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese … Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środkówfinansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwegodo spraw zdrowia. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 6 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt Pismo przewodnie OSR Tabela uwag

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej narok 2023. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 6 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt Pismo przewodnie Załącznik OSR Załącznik do OSR Tabela uwag

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 16 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org   TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian … Czytaj dalej

Skip to content